foto: archiv Města Znojma

Chodby pod louckým klášterem zmapovány

ZNOJMO Město si nechalo zpracovat studii stavu části sklepních prostor a podzemí louckého kláštera. „Pro budoucí využití každé památky je

Čtěte více
Starosta Jan Grois se svými kolegy z Valtrovic a Jaroslavic Luďkem- Lahnerem a Petrem Zálešákem; foto: -pas-

Setkání starostů potvrdilo, jak užitečné je táhnout za jeden provaz

V louckém klášteře proběhlo první setkání starostů  regionu, které pořádal starosta Jan Grois. „Jsem rád, že jsem mohl přivítat na

Čtěte více