Původní čs. LT vz. 35, nyní PzKpfw 35(t) během tažení ve Francii, v popředí vpravo francouzští váleční zajatci.

Existovala i třetí možnost, jak řešit mnichovskou krizi v září 1938

Přijetí mnichovské „dohody“ v září/říjnu 1938. V české historii stále palčivé a diskutované téma. Měli jsme odmítnout? Neměli jsme odmítnout?

Čtěte více
foto: Jiří Špinar

Generál Jiří Jaroš žádal smrt zastřelením, byl ale sťat gilotinou

Dne 7. dubna položili zástupci Sokola Znojmo a členové klubů vojenské a policejní historie v uniformách prvorepublikových vojáků, příslušníků finanční

Čtěte více