Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Znojemská Beseda cílem kyberútoku

Cílem útoku počítačových hackerů se stala Znojemská Beseda, konkrétně Znojemské podzemí. Kyberútok na takový cíl by předpokládal málokdo. Způsobená škoda činí 107 829 korun, a proti opakování již byla učiněna opatření.

Škoda mohla být ještě výrazně vyšší, kdyby nebyl majitel zařízení, tedy Znojemská Beseda, upozorněna, že z jejích telefonních čísel odchází do zahraničí nestandardně velké množství SMS. Pachatel tedy nečerpal finance z účtu, ale výrazně zvýšil platbu za odesílané SMS

Útoky počítačových hackerů se staly každodenní realitou. Začínají zablokování webových stránek masivním útokem, který posléze pomine, nebo jej hackeři zablokují a za zaslání odblokovacího hesla vyžadují finanční částku, další možností je útok počítačového viru, který způsobí nenahraditelné ztráty, v neposlední řadě jsou útoky přes internetové bankovnictví - odčerpat z účtu majitele finanční částky. Obdobných ataků je mnohem více, ale ten, kterému byla vystavena Znojemská Beseda, příliš častý není.

Hackeři se zaměřili na routery instalované v bezpečnostním systému Znojemského podzemí. Nezjištěným způsobem získali neoprávněný přístup k počítačovému systému a k nosiči informací sedmi routerů. Odtud se následně připojili k telekomunikační sítí pomocí instalovaných SIM karet. Prostřednictvím této sítě bylo posláno z každé SIM karty routeru nejméně 3 500 textových zpráv na mezinárodní telefonní čísla. Tento útok přišel Znojemskou Besedu na 107 829 korun.

Škoda mohla být ještě výrazně vyšší, ale díky úspěšnému jednání s operátorem T-Mobil nebyla účtovaná celá částka. Operátor uznal, že se uživatel nedopustil chyby, a tak účtoval jen svoje náklady.

Celou záležitostí se zabývalo oddělení informační kriminality Krajského ředitelství Policie ČR v Brně. Ani po provedení analýzy dat a lustrace v systémech s cílem porovnat obdobné případy v daném čase však nebylo možné zjistit okolnosti, které by vedly k identifikaci konkrétního pachatele. Policie zjistila, že vlastníkem cílových telefonních čísel mohla být společnost MANX Telecom sídlící na ostrově Guersney, účastnická čísla jsou přidělena nezjištěným sázkovým společnostem na ostrově Man, popřípadě na ostrově Guersney. Ovšem tato fakta není možné relevantně ověřit.

Žádosti o prověrky s podezřením na finanční kriminalitu nejsou ve Velké Británii vyřizovány a ani nejsou poskytovány žádné informace. Z těchto důvodů Policie ČR celý případ odložila.

 

Jiří Eisenbruk