Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Zdravou školní jídelnou se může chlubit školka na Pražské

Certifikát opravňující držitele užívat titul Zdravá školní jídelna získala Mateřská škola Pražská. Podařilo se jí splnit nastavená kritéria kvality a stala se druhou znojemskou školní jídelnou s tímto titulem. 

  • FOTO: -pas-
MŠ Pražská (číslo 80, Znojmo) vstoupila do programu Zdravá školní jídelna 1. června 2016, kdy začala provádět změny v jídelníčku dle nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví, dbala přitom mimo jiné na pestrost a barevnost jídla. Celkem musela školka splnit deset kritérií, přičemž celý proces sledovala Krajská hygienická stanice. Nedávno byla práce školky úspěšně završena získáním certifikace. 
Školka má nyní doloženo, že napomáhá pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. Jídelníček sestavují dle pravidel nutričních doporučení, dochucovadla a polotovary jsou používány omezeně, k dispozici jsou neslazené nápoje. Při hodnocení kritérií se také posuzoval prostor, kde se děti stravují. 
Velké poděkování patří všem spolupracovníkům, a především vedoucí stravování Renatě Molíkové a ředitelce školky Mileně Zachové.             
-pas-