Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Za odpad stejně: 400 korun

Znojmo: Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů budou i v příštím roce stejné, a to ve výši 400 korun na osobu.

„Částku jsme zavedli v roce 2014 a na zasedání rady jsme se shodli, že zastupitelstvu doporučíme pokračovat v tom, co jsme před třemi lety zavedli. Tedy nezatěžovat více rozpočet znojemských rodin,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel. 
Čtyři sta korun za osobu platí občané už od roku 2014. Celkem má Město na poplatcích za odpady vybrat dvanáct milionů korun od zhruba 34 000 poplatníků. Snížit poplatek z 500 na 400 korun v roce 2014 mohla radnice díky promyšlenému hospodaření a díky zvýšení efektivity v nakládání s odpady.
Poplatek bude splatný k 30. červnu 2018. Lze ho uhradit vždy bezhotovostním převodem nebo v hotovosti.                           
 
 -TIK-