Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Vytřídili jsme přes 3 000 televizí

Za rok 2016 zajistili znojemští občané celkový sběr 108 532 kilogramů elektrozařízení. Výrazně tímto výsledkem přispěli například ke snížení emise skleníkových plynů nebo k úspoře vody, čímž - a to velmi výrazným způsobem - ulevili životnímu prostředí.

V současné době je ve městě  rozmístěno celkem patnáct červených kontejnerů, které slouží právě pro třídění drobného elektra, a dva sběrné dvory na větší vysloužilé elektrospotřebiče.

Studii výsledků sběru elektroodpadů Město Znojmo obdrželo od neziskové společnosti ASEKOL, se kterou Znojmo dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděného elektra.

Na základě environmentálního vyúčtování za loňský rok je tedy možné naprosto jednoznačně vyčíslit pozitivní dopad snahy občanů v třídění a také zprostředkovat zajímavé souvislosti.

Například recyklací stovky televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky.

V loňském roce se ve Znojmě vytřídilo 3 038 televizí, 986 monitorů a 34 425 kilogramů drobných spotřebičů.

Uspořilo se 1 374,99 MWh elektřiny, 6 273,41 metrů krychlových vody a 71 411 litrů ropy.

Zmíněné množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 84 206 sprchování.

Úspora ropy se pak rovná spotřebě, která je nevyhnutelně nutná k ujetí 1 050 167 kilometrů v osobním autě.

Sběr elektra snížil také emise skleníkových plynů o 294,96 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 1 300 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Ti všichni občané, kteří takovým tříděním zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si nesporně zaslouží velký dík.

Město Znojmo od společnosti ASEKOL obdrželo Certifikát environmentálního vyučtování za rok 2016. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektorspotřebičů odevzdaných občany města Znojma. Základem je studie životního cyklu (LCA - Life Cycle Assesment) vyřazených televizí a monitorů i drobných elektrospotřebičů.      

 

Zuzana Pastrňáková

tisková mluvčí Města Znojma