Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Vodárenská zkvalitňuje služby

Zákazníky znojemské divize Vodárenské akciové společnosti čeká při vyřizování jejich záležitostí příjemné překvapení. V rámci rekonstrukce byla totiž vybudována zbrusu nová recepce, která znamená zkvalitnění styku veřejnosti s pracovníky společnosti. Novinkou jsou rovněž další možnosti, například objednání se k osobní konzultaci přes internet.

  • Ředitel znojemské divize Vodárenské akciové společnosti Zdeněk Jaroš u nového vyvolávacího systému recepce. foto: -eis-

Vedení znojemské divize nebylo spokojeno s minulým stavem, kdy se chod a většina telefonických spojení uskutečňovaly prostřednictvím vrátnice, jejíž chod zajišťovala externí firma.

Při důkladné analýze byla zjištěna celá řada problémů, které bylo žádoucí řešit. Bylo zapotřebí vylepšit komunikaci se zákazníky jak v osobním styku, tak i telefonicky. V navrhovaném řešení nastala výměna vrátných za profesionální recepční, kteří jsou zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti, čímž došlo ke zlepšení komunikace se zákazníky.

Výsledkem nového projektu je vybudování moderní recepce s vyvolávacím systémem, kde v reprezentativních prostorách pracovnice pomohou zákazníkům s jednoduššími procesy, popřípadě poradí, jak dále postupovat.

Při internetovém objednávání obdrží zákazník kód, kterým se prokáže ve vyvolávacím systému. Toto opatření bylo zavedeno, aby nedocházelo k zneužití a předbíhání předem objednaných zákazníků.

Neposlední změnou je IP telefonie zajišťující spojení prostřednictvím internetu, která nabízí větší možnosti správy hovorů.

Jeden příklad za všechny: pokud příchozí hovor nikdo nebere, nastává takzvaný přepad, kdy je spojen jiný pracovník. Systém provádí správu všech čísel divize včetně úpravny vody a čistírny odpadních vod.

V současné době se řeší další služby – parkování pro zákazníky u budovy znojemské divize na Kotkově ulici, zasílání informačních SMS (například o poruchách, odstávkách a podobně), zasílání dokladů v elektronických formátech, budování muzea vodárenství a v neposlední řadě i příprava nových webových stránek.

Stalo se již takřka samozřejmostí, že otočíme vodovodním kohoutkem a teče z něj voda. Ta se však stává stále vzácnější, mnozí ji označují již dnes za strategickou surovinu. Hodnota vody je nesmírná.

Bez ní by život prostě neexistoval.                       

 

Jiří Eisenbruk