Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Tříkrálová sbírka útočí na rekord

Překoná letošní Tříkrálová sbírka jako loni dvoumilionovou hranici?

Přes pět set kasiček s logem Charity začali v minulém týdnu postupně rozpečeťovat její pracovníci. Zatím spočítali obsah u pětiny odevzdaných pokladniček. Na kontě sbírky je tak v tuto chvíli už necelých čtyři sta tisíc a trend je velmi příznivý.

Lidé přispívají stále víc. Od roku 2008 se výsledná částka už téměř zdvojnásobila. Také proto, že jsou pravidla jasná, transparentní a dárci vědí, kam peníze putují.

Z celkového výtěžku jde šedesát pět procent přímo na pomoc regionu, patnáct využívá na své projekty sama diecézní Charita, deset putuje na pomoc potřebným do zahraničí, zbytek pokryjí celostátní projekty a režie sbírky.

Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu a vede se o ní záznam.

Všechny vybrané peníze se vkládají na centrální účet, kde je provedena jejich další kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění.

 

-jan-