Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

StB opět na scéně!

Od Listopadu uplynulo skoro třicet let. Některé nepravosti z období totality ale zůstávají. A možná stále trápí.

V internetové eBadatelně Archivu bezpečnostních složek byla nyní zpřístupněna obsáhlá skupina digitalizovaných svazků tajných spolupracovníků. Jedná se o tu část sbírky, jejíž papírové originály StB nechala převést na fotografické zmenšeniny. Přestože z množství archiválií jde stále jen o zlomek, přidáno bylo téměř 1 650 000 skenů. Dálkově zpřístupněno pro badatele je tedy nyní bezmála 4 700 000 stran.

„Musím zdůraznit, že pod souborným názvem Svazky tajných spolupracovníků jsou nejen svazky agentů, rezidentů a dalších, kteří se Státní bezpečností spolupracovali vědomě, ale i svazky důvěrníků a kandidátů tajné spolupráce. A ti podle nálezu Ústavního soudu mezi vědomé spolupracovníky nepatří,“ upozorňuje na tuto problematiku ředitelka archivu Světlana Ptáčníková.

Ani evidence v kategorii „agent“ ovšem automaticky neznamená, že dotyčný ochotně spolupracoval, a dokonce ani to, že vůbec někdy poskytl StB nějakou použitelnou informaci. Podrobnější informace k tématu jsou k dispozici na www.abscr.cz.

 

-jan-