Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Prodej fary u kostela svaté Alžběty může komplikovat její status památky

Faru u areálu bývalé staré nemocnice nacházejícího se na Vídeňské třídě ve Znojmě, tedy na hlavním tahu Jihlava-Vídeň, nabízí Město k prodeji. Tuto dvoupodlažní nepodsklepenou budovu znojemská radnice nabízí za minimální nabídkovou cenu 404 000 korun, což je cena stanovená znaleckým posudkem.

Dle statického posudku je budova v relativně vyhovujícím stavu, nehrozí zde žádné destrukce či deformace.

V případě přistoupení ke statické sanaci bude možné objekt považovat i do budoucna za dostatečně staticky spolehlivý a provozně bezpečný. Objekt byl v minulosti napojen na inženýrské sítě v areálu staré nemocnice, bude zde proto nutné vybudovat přípojky nové.

Vzhledem ke skutečnosti, že byla budova fary v roce 2004 prohlášena za kulturní památku, bude muset kupující změny využití či budoucí stavební záměr konzultovat s orgánem památkové péče.

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svoje nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 1/12 až do 18. prosince 2017 do 12.00 hodin. Obálka musí být označená „OM - Lei. – prodej fary u kostela sv. Alžběty číslo popisné 588, 18. 12. 2017“, „NEOTVÍRAT“.

K později předloženým nabídkám nemusí být přihlíženo. Informace o prodeji podá Jakub Leinberger, odbor majetkový, na telefonním čísle 515 216 207.

 

-pas-