Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Předzvěst (ne)blahého?

Šlo o cosi vzdáleně podobného happeningu (nesklonného) Lubo Kristka. Svým způsobem byla rovněž svízelně skloňovatelná Lizzy Mayrl, jinak tvůrkyně osobitého představení, které se uskutečnilo tuto sobotu v Šatově, v Hnanicích i v pěchotním srubu.

  • Lizzy Mayrl.
  • Rakouský spisovatel Erich Pello svoje vyprávění doprovázel působivými gesty a povětšinou zahraniční obecenstvo pozorně naslouchalo. foto: -TIK-

Lizzy Mayrl je rakouská umělkyně narozená v roce 1962 v Salcburku. Studovala na vídeňské univerzitě umění a v roce 1997 absolvovala tamtéž studium teorie i historie architektury.

Promyšleně koncipovaná divadelní vystoupení rakouské skupiny Mischpucha, která předváděla improvizované scénky mapující události let minulých, vyvolala spolehlivě zvědavost a nekonečnou řadu otázek. Diváci poulili oči a stražili slechy, těžko říct, čemu dávali přednost.

Kupříkladu ve chvíli, kdy Mischpucha zazpívala půvabně lámanou nýdrösterrajchčeštinou nesmrtelný megahit Ivana Mládka Jožin z bažin. Těžko říct, co si většina přítomných Rakušanů myslela o tom, jak to tady před Listopadem vypadalo.

Jožinovi z bažin posluchači zatleskali. Snad proto, že tato bytost zázračně ožila v prostředí bývalého šatovského nádražního ubytovacího hostince, který dnes připomíná pověstné Augiášovy chlévy.

Přítomen byl a akci slovem doprovázel rakouský spisovatel Erich Pello, jenž divácký průvod nasměroval do pěchotního srubu a k hraničnímu přechodu v Hnanicích.

Lizzy Mayrl svou performativní šarádou zaujala. Ale nejenom to.

Na bývalém hraničním přechodu mládežnická skupina z Retzbachu symbolicky zablokovala kdysi zadrátovanou čáru rukodělnými výrobky. Také háčkovaným závěsem, který měl připomenout reálnou existenci pohraničních nevěstinců, které vedle inzerovaného blaha věstí cosi neblahého.

Historická hraniční lajna se totiž objevovala a zase mizela anebo byla záměrně posouvána. Ostatně, přesně tak, jak se to děje od nepaměti. A dneska nikdo netuší, zda zadrátované zátarasy nezačnou strašit opět, protože svět bezpečný nikdy nebyl a patrně asi nikdy nebude.

Happening byl v závěru důstojně zalit vínem na Svatém kameni, což ocenili všichni ti, které Projekt Grenzgang (Putování po hranici) pohltil nejen symbolicky.

 

     

text a foto: Vlastimil Mrva