Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Peníze pro investice a školství, do sociálních služeb i příměstských částí a na snížení dluhů

V roce 2018 bude Město hospodařit s celkovými příjmy ve výši 769 milionů a s výdaji 883 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt přebytky rozpočtu z let 2016 a 2017. Prioritu v rozpočtu budou mít investice, školství, sociální služby a příměstské části. 

  • Ilustrační foto.
Oproti roku 2017 dochází ke zvýšení investičních výdajů o jedenapadesát milionů, celkem Město proinvestuje 143 milionů. Mezi hlavní investice můžeme počítat rekonstrukci budovy staré školy v areálu louckého kláštera, kterou chce Město v následujících třech letech opravit pomocí evropských dotací. Na předfinancování je proto pro tento rok uvolněna částka deseti milionů korun. Zda bude projekt úspěšný, bude jasné v polovině roku. Vzniknout by tam mělo Centrum obnovy společného kulturního dědictví se sálem s kapacitou asi dvou set míst. Počítá se také s další etapou výměny oken v louckém klášteře. Na ni Město vyčlenilo téměř pět milionů korun.
Přes dvacet milionů poputuje do rekonstrukce komunikací ve městě. Počítá se s opravami ulic Bala a Na Vyhlídce (8,5 milionu), ulice Otakara Březiny (3,5 milionu) a ulice Pražská v části vedoucí ke stanici záchranky a budoucí stanici hasičů (4,6 milionu). Asi 3,8 milionu korun by měla stát oprava mostu přes Dyji u přehrady.
To ale z investic není vše. Devět milionů korun se z loňského roku přesouvá na letošní pro budování nových inženýrských sítí v areálu pivovaru, neboť se z důvodu práce archeologů nestihly inženýrské sítě loni vybudovat. V souvislosti s výročím založení Jubilejního parku u dnešní Jarošovy ulice se letos plánuje první etapa jeho revitalizace. Investovat se má pět milionů korun, další 1,3 milionu na zvelebení Jubilejního parku bude mít ve svém rozpočtu přímo Městská zeleň Znojmo. V rozpočtu je počítáno i s další splátkou nákupu sportovní haly na Dvořákově ulici.
Další důležitou částí rozpočtu je příprava nových parkovacích míst: počítá se s dokončením parkoviště na Příční ulici za tři miliony korun a s odkupem pozemku od Českých drah u nádraží, kde by mělo vzniknout nové záchytné parkoviště (zde se alokuje částka tři miliony korun).
Zkrátka nepřijdou ani příměstské části. Na spolufinancování opravy průtahu v Příměticích Město přispěje sedmi miliony (komunikace je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a opravu tak bude provádět Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje). Se stejným principem spolufinancování se počítá i v případě opravy průtahu Oblekovic, na ten si Město vyhradilo částku deseti milionů korun. V Oblekovicích se navíc v příštím roce budou rekonstruovat silnice a veřejné osvětlení s celkovým nákladem 10,8 milionu korun.
Velmi významného navýšení se dostalo kapitole školství, kde je rekordní částka 118 milionů korun. Oproti roku 2017 se jedná o navýšení o dvaapadesát milionů. Nejvýznamnější položkou je předfinancování žádostí do IROP, kterou podává ZŠ náměstí Republiky. Jedná se o investici ve výši čtyřiceti milionů korun do rekonstrukce vybraných odborných učeben a do vybudování nových tříd formou nástavby v budově školy. V této kapitole zůstává také podpora kultury a sportu ve městě.
Významná část výdajů jde i na sociální služby, oproti minulému roku se zvýší téměř o dvacet milionů korun. Dochází také k navýšení provozních výdajů u příspěvkových organizací Města, a to v důsledku navyšování platů zaměstnanců z titulu nařízení vlády, kdy se například v oblasti kultury a sociálních služeb loni zvyšovaly platy hned dvakrát. 
Město Znojmo dále pokračuje v trendu zdravého hospodaření a daří se mu snižovat závazky plynoucí z hospodaření předchozích vedení. V roce 2018 je plánována na úhradu dluhů částka 34 milionů korun. 
O tom, že Město hospodaří dobře, svědčí i skutečnost, že po období, kdy Město bylo nuceno privatizovat část bytového fondu, začíná nakupovat majetek. Příkladem budiž zmíněný nákup sportovní haly na Dvořákově ulici či nákup pozemků pro záchytné parkoviště u nádraží. 
Zuzana Pastrňáková
tisková mluvčí Města Znojma (-t-)