Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Památková rezervace pod lupou

Historické centrum města Znojma je už dlouhá léta chloubou města, a to i díky platnosti pokynů pro označování budov a umisťování reklamy. Zastupitelé schválili aktualizaci těchto pokynů, neboť praxe ukázala, že je nutné blíže specifikovat některé z upravovaných činností.

„Městská památková rezervace ve Znojmě je na poli reklamy vzorem a inspirací pro ostatní města. Díky nataveným pravidlům naše krásné historické centrum nehyzdí žádné nevkusné poutače, reklamy, stojany a podobně,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Nejednou se tomuto tématu věnovala Česká televize, kde bylo Znojmo dáváno za příklad. Často o pravidlech pro označování budov a umisťování reklam přednáší na různých odborných konferencích také městská architektka Znojma Iveta Ludvíková.

„Bez spolupráce se zdejšími podnikateli by to samozřejmě nešlo, rád bych jim tedy za jejich vstřícný přístup poděkoval. Podnikatelé mají navíc možnost žádat o dotaci na návrh a zhotovení označení své provozovny, které bude v souladu s pokyny,“ doplnil základní informace znojemský starosta Vlastimil Gabrhel.

Nové pokyny pro stavební činnost, pro označování budov, pro umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území znojemské Městské památkové rezervace začaly platit od 1. října.

Nově do nich bylo například zapracováno užívání reklamních bannerů včetně specifikace materiálu pro jejich výrobu a umístění, ale také způsob nasvětlení budov. Zcela zásadní je však doplnění pokynů pro barevné polepy, jejichž instalace na vnějších i vnitřních plochách není v památkové rezervaci povolena. Výjimku tvoří pouze polepy v nadsvětlících výkladců a polepy imitující pískované sklo. Do pokynů byla rovněž vložena informace o možnosti žádat o dotace.

 

Zuzana Pastrňáková

tisková mluvčí

Města Znojma

 

Text k fotografiím: Díky pokynům pro stavební činnosti, pro označování budov, umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení na území znojemské Městské památkové rezervace je město již delší dobu na poli reklamy vzorem a inspirací. „Jako vzorový příklad správného řešení firemního označení bychom mohli uvést pobočku Raiffeisenbank na Masarykově náměstí. Vzorové řešení polepů bychom mohli vidět též na Klenotnictví Mareš – posoudit lze původní, nevhodný stav, a nový stav,“ uvedla tisková mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková. -TIK-; foto: Městský úřad Znojmo