Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Otec Marian přál kominíkům šikovné anděly strážné

Kostel svatého Václava ve Znojmě-Louce se černal slavnostními kominickými uniformami. Dostaveníčko si zde nedal nikdo jiný, než členové Zemského společenstva mistrů kominických. 

  • Krátkou „kominickou bohoslužbu“ celebroval páter Marian. foto: -eis-
  • Před kostelem svatého Václava a Nanebevzetí Panny Marie si mistři kominičtí nemohli odpustit společnou fotografii. foto: -eis-

„Chci vám popřát, abyste měli při své poctivé službě kominické, která zabraňuje devastujícím a vše ničícím požárům, které bývaly a stále jsou zdrojem problémů a neštěstí, mnoho dobrého. Právě těm neštěstím svou službou zabraňujete.

Vy skutečně sloužíte lidem a vaše služba je důležitá a potřebná.                  

Rád vám budu pro vaši tolik potřebnou, leckdy nelehkou i nebezpečnou práci vyprošovat boží požehnání. Běhání po střechách může být nebezpečné,“ řekl otec Marian.

Pak se zeptal přítomných, zda někdo spadl ze střechy. Nikdo se nepřihlásil, a tak kněz krátce zmínil svůj příběh, kdy spadl ze střechy fary volným desetimetrovým pádem. „Přežil jsem naštěstí bez následků. Nic takového vám ale nepřeji. Nevím, jak máte šikovné anděly strážné, já je šikovné skutečně mám. Ať vás chrání, stejně jako svatý Florián, kterého máte jako patrona společně s hasiči. Požáry odháníme dobře vymetenými komíny, a když se to nepodaří, tak potom hasíme vodou. Ať i ta svěcená voda symbolizuje boží pomoc před veškerým zlem a neštěstím,“ řekl otec Marian. 

Následně v rámci krátké pobožnosti požehnal otec Marian přítomným a také cechovnímu praporu společenstva, které má v držení prapor, jenž je kopií původního z roku 1657. Byl zhotoven a posvěcen v roce 1947.

Pobožnost byla součástí programu oslav 360. výročí založení společenství u příležitosti svátku patrona hasičů a kominíků svatého Floriána v louckém klášteře. Společenstvo Mistrů kominických na Moravě bylo založeno 6. dubna 1657 v Brně.                  

 

-eis-