Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 


BlueBoard.cz

Ombudsman konstatoval, že stavební úřad pochybil

Když se dívám z Kraví hory na siluetu Znojma a na stadionu jsou zvednuté sloupy s osvětlením, nevypadá to pěkně. Naštěstí se jedná jen o dočasný stav, protože se po akci sloupy skloní k zemi.

V budoucnu bude patrně k obloze vztyčena věž v areálu nové hasičárny na Pražské ulici nad areálem Policie ČR. Nejen v této skutečnosti vidí Okrašlovací spolek problém, protože její výše překračuje maximální povolenou výškovou hladinu zástavby v dané lokalitě.

Když se Okrašlovací spolek s více jak půlročním odstupem dozvěděl o vydání územního rozhodnutí k výstavbě areálu, obrátil se na nadřízený orgán – na stavební úřad kraje, který potvrdil rozhodnutí znojemského stavebního úřadu, ale na řízení nebyl Okrašlovací spolek přizván.    Jeho členové jsou přesvědčeni, že na místě, kde vzniká nový areál Hasičského záchranného sboru, nikdy stát neměl. Předseda Otto Bouda však jedním dechem dodává, že nikdy nutnost této stavby nezpochybňovali, protože ji znojemští hasiči potřebují.

„Chtěli jsme pouze, aby byla zavčas otevřena veřejná debata o tom, kde má nová hasičská stanice ve Znojmě vyrůst.  Veřejně jsme chtěli diskutovat o dalších možných stavebních parcelách pro nový sdružený objekt jak pro hasiče, tak i pro rychlou zdravotnickou záchrannou službu. Jako nejvhodnější se nám jevily stále volné městské pozemky u Přímětické a Únanovské ulice (vedle Městského lesíka), které by byly optimální pro bezprostřední napojení na budoucí silniční obchvat a na okresní nemocnici,“ píše ve své tiskové zprávě za Okrašlovací spolek jeho předseda Otto Bouda.

Okrašlovací spolek však nebyl k těmto jednáním přizván.

Z těchto důvodů se Okrašlovací spolek obrátil na Veřejného ochránce práv – ombudsmana. Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček ve svém vyjádření uvedl, že v činnosti obou úřadů objevil jistá pochybení. „Avšak vzhledem k tomu, že již nemohu docílit zrušení územního rozhodnutí, mi nezbývá než se spokojit s tím, že oba úřady i Okrašlovací spolek ve Znojmě o svém hodnocení věci vyrozumím,“ uvedl ve svém vyjádření Křeček. 

Mnohá výsledná řešení jsou kompromisem, ale je vhodné o nich diskutovat. Každá ze stran by měla argumentovat, ale i naslouchat názorům těch druhých, což se však tentokráte nestalo.

Je otázka, zda by bylo vhodné, aby hasiči a popřípadě i záchranáři měli svůj areál na jiném místě než policie, s nimiž spolupracují v rámci záchranného integrovaného systému. Osobně si myslím, že nikoliv, i když se jedná o můj osobní názor. Otázkou je, zda by nebylo možné řešit jiným způsobem věž na sušení hadic. Předpokládám, že způsobů může být více.

V tuto chvíli je již na jakékoliv diskuse pozdě, stavba pokračuje a běh věcí se nedá zvrátit.

 

Jiří Eisenbruk