Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Noc kostelů

Vystoupit po schodech na kůr, pak pokračovat po skládacích stupních zase výše a pak po dřevěném schodišti k samému vrcholu severní věže stálo hodný kus námahy. Odměnou byl nádherný a hodně nezvyklý pohled na Znojmo z jeho jižní strany. Vystoupit k vrcholu jižní věže dalo leckomu také zabrat.

 • Zajímavá byla i návštěva románské krypty z roku 1190, kde jsme zastihli premonstrátského kněze otce Mariana z loucké farnosti. FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-
 • FOTO: -eis-

Pohled na čtveřici zvonů vynahradil vynaloženou námahu. A což teprve když se rozezněly. Zvony u sv. Václava jsou původní - dva ulil lotrinský zvonař Francois Dubois v roce 1643 a dva jsou z roku 1741 od vídeňského zvonaře Andrease Kleina.

Návštěva kostela sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie stála rozhodně za to. Společně s ním se v pátek večer otevřely pro veřejnost kostely sv. Mikuláše, Svatováclavská kaple, kostel sv. Michala, sv. Jana Křtitele, sv. Alžběty, modlitebna Českobratrské církve evangelické, Sborový dům Bratrské jednoty Baptistů a v Konicích kostel sv. Jana Staršího.

Ale vraťme se do louckého kostela. Společně s klášterem byl založen v roce 1190 a oproti starší rotundě sv. Kateřiny byla bazilika mnohem větší. Její půdorys je zachován dodnes, přestože se na ní podepsaly přestavby ve slohu gotickém, renesančním a barokním. Ta zůstala zachována dodnes. Není bez zajímavosti, že se zde nacházejí nejstarší funkční varhany na Moravě. Klaviatura má opačné barvy - celé tóny mají černé klapky, půltóny pak bílé. V přestávkách si mohli zájemci na tyto varhany dokonce zkusit zahrát.

Program, který připravila farnost v Louce, byl skutečně velice bohatý, zahrnoval prohlídky kostela, vyprávění o jeho historii, varhanní preludování, koncert Znojemských žesťů a další aktivity. Vše zakončil o půlnoci zpívaný latinský kompletář Liturgia Horarum: Ad Comletorium. -

eis-