Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Nejhorší varianta: Z dobře fungující školy vzniknou dvě malotřídky

Staré přísloví říká, že pokud koně dobře táhnou, nemá se přepřahat. Toho se zřejmě nedrží zastupitelé Suchohrdel u Znojma, kteří se rozhodli rozdělit dobře zavedenou a fungující základní školu (mající filiálku v sousedních Kuchařovicích) a mateřskou školu na dva samostatné subjekty. 

O správnosti tohoto kroku je přesvědčen starosta Suchohrdel Martin Paul. To se však v žádném případě nelíbí v Kuchařovicích.

„Pokud by k tomu došlo a škola v Suchohrdlech měla všechny třídy, jsme připraveni v naší obci vybudovat malotřídku,“ uvedl kuchařovický starosta Lubomír Mlejnek.  

V čele školy stojí Marcela Mašejová už devět roků a dokázala ji stabilizovat. Před jejím nástupem se střídali ředitelé jako na běžícím pásu. Za sedm let se jich vystřídalo sedm, někteří nevydrželi ani celý školní rok.     

Pokud skutečně dojde k rozdělení, bude vyhlášeno nové výběrové řízení na ředitele základní a mateřské školy.  

„Nevím, kdo proti mně co má. Nedostala jsem žádnou výtku, ale byly mně odebrány veškeré příplatky a nedostala jsem žádnou odměnu. Dodnes nemám nový platný platový výměr, což je nezákonné,“ podivuje se nad kroky zřizovatele školy ředitelka Marcela Mašejová. Suchohrdelský zastupitel Aleš Molík uvedl, že nemá vůči Mašejové výhrady, hodnotí ji kladně za její roli při stabilizaci školy. „Myslím, že by bylo vhodné, aby jako ředitelka základní školy pokračovala.“

Šestadvacáté zasedání suchohrdelského obecního zastupitelstva schválilo jednomyslně záměr rozdělit ZŠ a MŠ Suchohrdly na dva samostané subjekty, v tisku obec oznámila, že se uskuteční konkurzní řízení na místa ředitelů mateřské a základní školy.

„Koncem roku jsem informoval ředitelku školy o záměru sloučit základní školu do jedné budovy v Suchohrdlech. Vedou nás k tomu jednak ekonomické důvody a jednak snaha zajistit maximální komfort pro naše školáky. Plánujeme dostavbu školy, kde by měla vzniknout nová tělocvična. Suchohrdly se vzhledem k nové výstavbě rozšiřují, přibývá dětí, které si zaslouží vzdělání v odpovídajících prostorách. Chceme i nadále spolupracovat s Kuchařovicemi,“ uvedl Paul.

 V případě realizace tohoto řešení by Kuchařovice přišly o školu, děti by dojížděly do Suchohrdel či do některé jiné základní školy ve Znojmě. Od dob socialismu mají Suchohrdly a Kuchařovice jednu školu, a v každé z obcí jednu budovu, kde se vyučuje. Jeden rok je první třída v Kuchařovicích, další v Suchohrdlech. Nyní je 1., 3. a 5. třída v Suchohrdlech, druhá a čtvrtá v Kuchařovicích.

„V příštím roce chtějí mít Suchohrdelští první třídu opět u sebe v obci, byť podle nepsané dohody docházelo po více jak tři desetiletí ke střídání. Tento krok se ani trochu nelíbí v sousedních Kuchařovicích, navíc rodiče zaskočilo, že by v jejich obci škola skončila, a proti takovému rozhodnutí začali protestovat. Pokud by k něčemu takovému skutečně došlo, zřídíme v naší obci malotřídku, která by byla spojena s doposud samostatnou mateřskou školou. Argument sousedů o nepřehledném hospodaření rozhodně neobstojí, ani ekonomické úspory. Někdo chce rozbít dobře fungující školské zařízení.“ 

Tento krok by znamenal snížení počtu dětí ve škole v Suchohrdlech, což by mohlo v krajním případě znamenat i zde vznik malotřídky.

Jeden z bývalých zastupitelů Suchohrdel, který si nepřál být jmenován, ale jehož totožnost Znojemsko zná, uvedl, že dříve uvažovali o rozdělení základní a mateřské školy, protože docházelo k přelévání peněz.

„To je minulostí, škola dobře šlape, a tak nevidíme důvod k dělení. V současné době je spíše trend slučovat než rozdělovat,“ vyjádřil se bývalý zastupitel.

Suchohrdly plánují dostavbu školy včetně tělocvičny, která by přišla odhadem na částu deseti milionů. Do školy, která zajišťuje vzdělání na obecní škole v obou obcích ve dvou budovách, dochází 84 dětí (41 ze Suchohrdel, 40 z Kuchařovic a tři odjinud) a v současnosti má kapacitu 110 žáků.

Dostavba budovy v Suchohrdlech se z kapacitního hlediska jeví jako zbytečná.

 

Jiří Eisenbruk