Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Ne sůl, ale voda bude nad zlato

Již delší čas se nejen politici zabývají ožehavým tématem, jímž je sucho a nedostatek vláhy. Ani výhledově to totiž nevypadá, že by měl být dostatek srážek, a tak zainteresovaní bijí v této otázce na poplach. A bijí správně, neboť odborníci varují, že sucho je pro obyvatelstvo horší než povodně.

Taková je bohužel skutečnost.

Velkou část České republiky sužuje sucho. Voda chybí ve studních, přehradách i v řekách. Pokud bude i nadále nedostatek vláhy, bude ohroženo zemědělství, a tím pádem by hrozil i nedostatek potravin pro lidstvo. Mnoho lidí si neuvědomuje, že v případě velkého sucha by jim doma netekla voda, že by se nemohli osprchovat či si nemohli uvařit ani kávu.

Bez vody totiž nelze žít!

Kolikrát při předpovědi počasí žasnu, když televizní či rozhlasoví moderátoři s nadšením propagují slunečné a horké počasí beze srážek. Ti si snad neuvědomují, co vůbec hlásají!

Copak je pro většinu obyvatelstva dobrou zprávou, že bude horké počasí beze srážek? Počasí nikdo neovlivní, ale propagovat slunečné horké počasí v době, kdy převážná část republiky, a především jižní Morava, pod tíhou sucha strádá, není zrovna tím pravým ořechovým.

Hloupými slovy by se mělo v takovém období šetřit!

Na začátku letošního roku Znojemsko přineslo rozhovor s ředitelem Povodí Moravy, kdy se jej redaktor Jiří Eisenbruk dotazoval, zdali je Povodí připraveno na povodně.

V té době totiž leželo v povodí Dyje dost sněhu a po jeho odtání hrozil větší průtok. Z pohledu Jiřího Eisenbruka se jistě jednalo o pragmatickou otázku, neboť v minulosti byl při jedné povodni sám postižen. K nadměrně velkému průtoku však nedošlo, neboť většina vody ze sněhu se vsákla do půdy. A ta, která přesto do Vranovské přehrady přitékala, se měla zadržet pro případ sucha.

Několik dní přitékalo do přehrady okolo padesáti metrů krychlových za sekundu. Jenže Povodí Moravy ji snad ze strachu odpustilo tokem až do Dunaje nenávratně pryč!

Proto by měla být řediteli Povodí spíš položena otázka, jak je Povodí připraveno na období sucha, které se opakuje.

Domnívám se, že tady už by měla vzít rozum do hrsti vláda České republiky, aby nadřadila potřeby obyvatelstva nad zájmy energetiků či manipulačního řádu Povodí Moravy, kteří rozumně nereagují na momentální situaci.

Na takové manipulace s vodou přece stačí selský rozum.

Jenže jak je vidět, asi nestačí.

S vodou, která má v dnešní době cenu zlata, se hospodaří nešetrným způsobem.

Suchu se dá čelit několika způsoby. Jedním z nich je uspořádat vhodný systém v krajině. Ale tím hlavním, jak čelit nedostatku vody, je výstavba přehrad, kde to jen jde. Ty zároveň slouží i proti povodním. Jenže jak z médií víme, jediná přehrada v České republice má být vystavěna pouze na Zlínsku, a to v horizontu deseti let.

Ale jak na tom bude výhledově s vodou Znojemsko, které je v ČR suchem postiženo nejvíc?

Bude stačit kapacita Vranovské přehrady, aby vodou zásobovala nejen Znojemsko, ale i Třebíčsko? V někdejších projektech byla plánována v okrese Znojmo přehrada na toku Želetavky s hrází nedaleko Zblovic. A to s výškou hráze okolo sedmdesáti metrů. Došlo by k zaplavení padesáti hektarů pozemků a voda přehrady by dosahovala až za Lubnici, kterou by zaplavila, k Dančovicím a Bačkovicím, na Bihance až k Hornicím. Uvažovaná přehrada by měla zadržet až 100 milionů metrů krychlových vody. (Jen pro srovnání – kapacita Vranovské přehrady je vypočtena na 132,6 milionů metrů krychlových vody.) Jenže lidé, kterým by výstavbou přehrady vznikl problém, se samozřejmě brání. Takže kolikrát z většinového zájmu sejde.

Na takové situace byli v minulosti kádři komunisté. Ti v zájmu většiny lidí nekompromisně rozhodli. Menšina musela ustoupit. (V případě projektu přehrady u Zblovic si ovšem kladu laickou otázku, zda by hráz nemohla být nižší než sedmdesát metrů, aby nemuselo dojít k zaplavení shora zmíněných lokalit.)

Celá tato situace mi trošku připomíná znojemský silniční obchvat, kdy sdružení několika zahrádkářů v čele s jistou Lenkou Polákovou po léta tento obchvat bojkotovalo a zdržovalo.

A ještě zdržovat hodlají.

Většině lidí tak znepříjemňují po dlouhá léta průjezdnost městem Znojmem. Po dokončení obchvatu, který je v současné době ve výstavbě, snad většině lidí spadne kámen ze srdce.        

                  

Zdeněk Kapinus (-t-)