Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Na Hradišti budují muzeum

V letošním roce pokračoval pod vedením Bohuslava Klímy, docenta Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity již pátou sezonou výzkum velkomoravského pohřebiště ve Znojmě-Hradišti.

  • Bohuslav Klíma s cennými předměty nalezenými při vykopávkách v hrobech z období Velké Moravy. FOTO: -eis-
  • FOTO: -eis-
  • FOTO: -eis-
  • Bohuslav Klíma s cennými předměty nalezenými při vykopávkách v hrobech z období Velké Moravy. FOTO: -eis-
  • Bohuslav Klíma s cennými předměty nalezenými při vykopávkách v hrobech z období Velké Moravy. FOTO: -eis-
  • Bohuslav Klíma s cennými předměty nalezenými při vykopávkách v hrobech z období Velké Moravy. FOTO: -eis-
  • Bohuslav Klíma s cennými předměty nalezenými při vykopávkách v hrobech z období Velké Moravy. FOTO: -eis-

„Prvotní cíl jsme víceméně splnili. Etapa měla prošetřit rozsah nekropole ve směru západovýchodním. Začalo se v roce 2007 pod stavbou budoucího rodinného domu, každoročně jsme pokračovali dále, až jsme letos dospěli na návrší. To již nepokrývá sprašová návěj, hroby jsou kvůli obhospodařování půdy zpřeházené. Navíc vzhledem k agresivnímu podloží v mnoha případech zmizela z hrobu kostra a zůstalo třeba jen několik zubů. V příštím roce se podíváme za tento hřbítek, zda zde není opět sprašová návěj, kde by mohly být další zachované hroby,“ zhodnotil v krátkosti práce vedoucí výzkumu Bohuslav Klíma.

V dalších letech se archeologové hodlají vracet postupně zpět v dalším pásu směrem k dnes již hotovému rodinnému domku. Podle Klímy se zde dá předpokládat celá řada dalších hrobů.

Kromě několika objevených velkomoravských hrobů se tuto sezonu podařilo odkrýt pravěký hrob ze střední doby bronzové. Byl velice pěkný, obložený kameny, obsahoval inventář bronzových předmětů - náramky, jehlice, ozdobné plíšky, které doplňovala spirála ze zlatého drátku. Nyní se provádí průběžná konzervace vykopaných předmětů.

V rámci archeologického výzkumu pokračuje spolupráce mezi vysokými školami. Dnes můžeme hradišťský archeologický výzkum pedagogické fakulty považovat za školící pro bakalářské a magisterské studium na univerzitě v Hradci Králové. Z této školy přijely na Hradiště dvě desítky studentů archeologie, domlouvá se spolupráce s vysokými školami v Opavě a Olomouci.

Kromě vědeckovýzkumných činností byl letošní rok zaměřen také na budovatelské aktivity. Po dvanácti letech usilovného snažení a přesvědčování Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (majitelé kláštera), že se o objekty, ve kterých mladí archeologové nyní působí, dokáží i postarat, došlo na jaře letošního roku k zlomu a velmistr řádu podepsal darovací listinu s tím, že se Nadační fond sv. Hippolyta stává majitelem budov. Tato skutečnost následně umožňuje žádat o sponzorské příspěvky, zapojovat se do různých projektů a získávat tak finance na realizaci dalších plánů v těchto místech, které souvisí s vybudováním malého muzea s expozicí nalezených předmětů. Také se uvažuje o vybudování  informačního stánku, který by přibližoval nejen velkomoravskou historii Hradiště.

„Věřím, že se nám podaří naplnit naše plány, které v této lokalitě máme,“ pokračoval Klíma. 

Jak se na výzkum a další budoucnost dívají odborníci nejen z branže, dokládají následující vyjádření:

„Je potvrzeno, že Hradiště bylo velkomoravským centrem jihozápadní Moravy. Z archeologickoodborného hlediska odsud pocházejí velmi významné nálezy, které jsou uskutečněny díky pečlivé práci archeologů. Výzkum je prováděn velmi kvalifikovaně na výborné úrovni. Je významný i z hlediska výuky studentů archeologie a posunuje znalosti o regionu jihozápadní Moravy v 9. století v době Velkomoravské říše,“ uvedla Drahomíra Frolíková z Archeologického ústavu Praha.

„Je dobře, že se zde představí vykopávky z Hradiště, nebereme to jako konkurenci. Znojmo a okolí je z hlediska archeologických výzkumů velmi významné a budeme podle zájmu Katedry historie spolupracovat. Naše expozice v muzeu nebude jen o archeologii, budeme odkazovat na archeologickou expozici na Hradišti,“ uvedla ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková k plánovanému vzniku stálé expozice.

„Vyjadřuji velký obdiv docentu Klímovi a jeho kolektivu, protože pro dění na Hradišti učinila Pedagogická fakulta brněnské univerzity nesmírný kus práce. Současnou budovatelskou činnost vnímám jako osobní zásluhu docenta Klímy. Díky pár nadšencům a studentům byl zachráněn objekt budovy, kde mají svoji základnu a kde je i prezentační prostor. Po-zemky jsou v majetku města, budovy patří v současnosti již Nadaci sv. Hippolyta, a nyní vedeme diskuzi, jak dále. Udělal se zde velký kus práce, chceme najít pro tento prostor řešení , aby se zvýšila návštěvnost a aby Hradiště bylo jednou ze zajímavých částí Znojma,“ uvedl Pavel Balík, místostarosta Znojma.

-eis-