Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Mlčenlivé prosby pietního místa vyslyšeny

Takzvaný vojenský hřbitov, který se nachází v dolní části louckého hřbitova, je zapsán ve státním seznamu kulturních památek a současně veden v evidenci Ministerstva obrany České republiky. 

Na tomto místě se nacházejí válečné hroby pruských vojáků, kteří zemřeli v roce 1866 na choleru, i hrob s ostatky třiapadesáti francouzských vojáků, kteří v roce 1809 bojovali v bitvě u Znojma. V tomto prostoru je také pochováno více než tři stovky obětí 1. světové války různých národností. Rakušanů, Němců, Rusů, Židů a Italů. Na hřbitově je rovněž upomínka věnovaná památce obětí 2. světové války.
Investiční záměr restaurování dalších objektů vojenského hřbitova v Louce a podání žádosti o dotaci schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání, jelikož si mrtví toto pietní místo zaslouží, abych nebyli zapomenuti.
Odhad nákladů činí více než 230 000 korun. Z této částky je v plánu restaurování vstupní brány, u které je narušená statika, navíc jsou na deskách vybledlé nápisy. Dále je v plánu obnova náhrobku, očištění sochy neznámého vojína a oprava její betonové podesty. Nakonec bude zhotovena replika původního dřevěného kříže s kamennou deskou, který stojí na místě hromadného hrobu. 
Ministerská dotace však pokryje maximálně osmdesát procent těchto nákladů, proto zastupitelé schválili spolufinancování a zařazení částky 48 000 korun do rozpočtu na rok 2019.
„Loucký hřbitov by se pracovního ruchu měl dočkat ale již na jaře tohoto roku, a to v souvislosti s jiným projektem. Počítá se zde totiž ještě s realizací projektu, díky němuž se obnoví pamětní kříže válečných hrobů. O dotaci z Ministerstva obrany České republiky na opravu 180 dochovaných betonových křížů zažádalo Město na začátku letošního roku. Odhadované náklady projektu jsou 900 000 korun, přičemž osmdesát procent nákladů pokryje dotace. Spoluúčast Města  je tedy 180 000 korun,“ doplnila tisková mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.
-TIK-