Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Koncentrák měl být i na Hradišti svatého Hypolita

Účastníci popisovaného projektu rakouské umělkyně Lizzy Mayrl, o němž píšeme na jiném místě této strany v článku Předzvěst (ne)blahého?, se symbolicky ponořili do proměnlivé historie jižní Moravy a oblasti Weinviertel.

Šatova se například týkal příběh maďarských židů, kteří tam byli umístěni v koncentračním táboře, pracovali v místní keramičce a v dubnu 1945 byli ze šatovského nádraží deportováni do Terezína. 

V této souvislosti zveřejňujeme i následující soupis lágrů na znojemském okrese, který byl během druhé světové války zajateckými, koncentračními i pracovními tábory doslova poset.

Uvedené údaje vyplývají z informací, které přinášíme a jejichž litobratřický zdroj citujeme.

Třebaže svou velikostí i charakterem byly tyto lágry nesrovnatelné s vyhlazovacími mašinériemi, které s ničivou důsledností fungovaly jinde, pořád měly charakter násilných donucovacích metod okupantů.

Božice - Possitz, dva zajatecké tábory; kolonie dvora Hoja, od roku 1940 umístěno deset Srbů a Belgičanů.

Čule - Gnast, koncentrační tábor.

Derflice - Dörflitz; od roku 1942 umístěno osm Francouzů.

Hodonice - Hödnitz, zajatecký tábor; mlékárna Walter, číslo popisné 204, od roku 1941 tam bylo umístěno pětadvacet Belgičanů a Holanďanů a o rok později v roce 1942 přibylo pětadevadesát Francouzů.

Hrušovany nad Jevišovkou - Grusbach, koncentrační tábor.

Jaroslavice - Joslowitz, koncentrační tábor pro maďarské židy.

Kateřinský Dvůr – Katherinenhof, koncentrační tábor pro maďarské židy.

Kyjovice - Gaiwitz (Prossme-

ritz), koncentrační tábor pro maďarské židy.

Litobratřice - Leipertitz, zajatecký tábor, číslo popisné 110, od roku 1940 do března 1945 zde byla umístěna až stovka Francouzů, Rusů, Belgičanů, Poláků a Jugoslávců, tábor byl doplňován ze zajateckého tábora Olbramovice, v březnu 1945 byl evakuován do Znojma.

Mackovice - Moskowitz, koncentrační tábor pro maďarské židy.

Micmanice - Mietzmanns, zajatecký tábor, číslo popisné 80, od roku 1942 tam bylo umístěno celkem osmnáct Francouzů.

Olbramovice - Wolframitz, zajatecký tábor.

Pravice - Probitz, koncentrační tábor pro maďarské židy.

Strachotice - Rausenbruck, zajatecký tábor, číslo popisné 72, od roku 1942 umístěno pětatřicet Francouzů.

Šatov - Schattau, koncentrační tábor pro maďarské židy.

Valtrovice - Waltrowitz, zajatecký tábor, číslo popisné 23, od roku 1942 umístěno osmadvacet Srbů.

Znojmo - Znaim, věznice, tábor nucených prací, dva zajatecké tábory, dva koncentrační tábory, baráky na Pražské ulici, za války zde bylo umístěno dvaapadesát Francouzů a tři Belgičané, v Lidovém domě od roku 1942 umístěno osmatřicet Francouzů a tři Belgičané.

Hradiště svatého Hypolita - Pöltenberg, koncentrační tábor pro maďarské židy.

 

Zpracoval: -TIK-

(zdroj: Klub vojenské historie Litobratřice www.kvh.estranky.cz nepolitické občanské sdružení, jehož členy spojuje zájem o vojenskou tématiku)

 

Text k foto: Budova bývalé sýpky v Božicích byla od roku 1940 zajateckým táborem. Historik Mgr. Ladislav Nevrkla však uvádí, že pouze část takzvané Pavlíkovy sýpky na křižovatce v obci byla upravena jako lágr pro zajatce. Současně tento autor nabádá k obezřetnosti, co se týče hodnověrnosti tlumočených skutečností: „Historikové vědí, že pamětníci jsou obecně velmi nespolehlivými zdroji, psané prameny většinou zachycují skutečnost mnohem přesněji. Konzument (čtenář, posluchač, divák) si však žádá jednoznačné soudy a charaktery a historikové (i novináři a publicisté) mu často vycházejí ochotně vstříc,“ tvrdí se znalostí věci Ladislav Nevrkla z Božic.                                        

 

foto: www.probozice.wz.cz