Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Kácením stromů práce v Kolonce nekončí, potvrdil ředitel Městské zeleně Radoslav Habrdle

Minulý týden vnitroblok ulic Pražská, Slovenská, Rumunská a Jugoslávská, tedy lokalita známá jako Kolonka, zažil kácení stromů. „Městská zeleň začala revitalizovat tamní park. Během dubna a května tam bude vysazeno dvaapadesát stromů. Obměněn bude i mobiliář. Náklady na revitalizaci činí asi 300 000 korun,“ řekla tisková mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

  • FOTO: -TIK-
  • FOTO: -TIK-
Jako první přišla na řadu obnova zeleně parku. „Před samotnou revitalizací jsme nechali zpracovat odborný posudek, který stanovil stav každého stromu v Kolonce tak, aby byly pokáceny pouze ty stromy, které jsou nebezpečné nebo trpí nějakou vadou. Zjišťovala se tedy přítomnost infekcí, defektního větvení, trhlin nebo dalších vad. Všemu také předcházela jednání se zástupci dotčených institucí včetně Okrašlovacího spolku,“ řekl místostarosta Jakub Malačka.
Stromy, které posudek označil jako nevyhovující, a to po stránce zdravotní či bezpečnostní, půjdou pryč. Konečný počet těchto stromů je 44 oproti navrhovaným 48, ponechány budou čtyři stromy s obvodem kmene nad osmdesát centimetrů. Vysazeno bude dvaapadesát stromů různých druhů (čtyři navíc oproti plánu, mezi nimi jsou třešně, javory, duby, lípy či katalpy). 
„Vlastní obnova Kolonky začala v podstatě již v roce 2016, kdy se zde otevřelo nové streetworkoutové hřiště. V loňském roce zde bylo rozšířeno a doplněno stávající dětské hřiště. Tím ale práce v Kolonce nekončí. V příštím roce je v plánu oprava cestní sítě, opěrné zídky, v centrální části bychom chtěli zakomponovat vodní prvek, tedy malou fontánku a pítko, a v neposlední řadě bychom rádi zavedli automatickou závlahu středního parteru,“ doplňuje plány Radoslav Habrdle, ředitel Městské zeleně Znojmo. 
-TIK-