Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Dveře zámku dokořán

Jevišovice: Dominanta Starého zámku s mohutným kostelem  vytváří působivou skupinu v panoramatu městečka. Tento významný památkový objekt prošel v předchozích letech nákladnou rekonstrukcí a nyní zve zájemce k prohlídce.

Starý zámek s Předzámčím nabízí v sezoně 2017 dvě hlavní prohlídkové trasy.

Ve areálu zámku  mohou návštěvníci vidět nádvoří se slunečními hodinami, kamenným heraldickým reliéfem a raně barokním zvonem. Prohlídka interiérů začíná v zámecké kapli svatého Ludvíka vystavěné v šedesátých letech 17. století Janem Ludvíkem Raduitem de Souches, slavným obráncem Brna a stavebníkem poutního kostela v Hlubokých Mašůvkách. Jeho barokní portrét s milostnou soškou Panny Marie Mašůvecké je vystaven na reprezentativním schodišti v jižním křídle.

V zámecké kapli lze spatřit kromě tří původních oltářů ikonograficky unikátní obraz Obřezání Páně z doby kolem roku 1600, dále přenosný barokní portativ na hudební kruchtě a vzácné americké harmonium.

Prohlídková trasa vede od kaple severovýchodní  chodbou s připomínkou Hynka Suchého Čerta a období husitství přes jihovýchodní křídlo  s výhledy do údolí Jevišovky a na Starý hrad,  následuje expozice archeologické sbírky Františka Vildomce přenesené z Boskovštejna; dále historický zámecký nábytek, kuchyňský nábytek a památky na rodinu Ofenheimů, majitelů velkostatku v letech 1916-1939.

V přízemí je zpřístupněna hradní kuchyně  a dlouhodobá výstava  Sousedé na talíři (mimo jiné porovnání stravování na jižní Moravě a v Dolních Rakousích); ve sklepení severozápadního křídla  se nachází expozice Umění skalních maleb (jde o kopie nejstaršího výtvarného umění z celého světa). Úplnou novinkou je monitoring kolonie netopýrů na půdě kaple a vystavení několika obrazů Jevišovic z 20. století v patře západního nároží.

V Předzámčí se nachází vlastivědná expozice, obsahující ukázky živé i neživé přírody (zoologie, geologie, paleontologie, mineralogie) a v přízemí též bohatou expozici archeologických nálezů ze Znojemska a nástin regionálního dění ve středověku. V patře je instalována řada exponátů z novodobé historie, ukázky řemesel a lidové kultury v  16.-19. století, dokumenty z 1. a 2. světové války (sestřelení amerického letce u Boskovštejna roku 1944) a jiné. Pro děti byl na půdě zřízen Dětský labyrint s naučnou funkcí a v přízemí  instalována interaktivní naučná výstava Hlavolamy.

Starý zámek  je ve správě Moravského zemského muzea v Brně,  část Předzámčí s expozicemi  vlastní a spravuje Město Jevišovice.

Provoz a prohlídky jsou sjednoceny tak, že na jednu vstupenku je možno navštívit všechny zpřístupněné prostory jak ve vlastním zámku, tak  v Předzámčí.

Plné vstupné činí 90 korun, zlevněné 45, rodinné 225 korun. Otevírací doba v červnu až srpnu je od úterý do neděle včetně státních svátků od 10.00 do 16.00 hodin, přičemž začátky prohlídek jsou v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.        

              

text a foto: Jiří Černý