Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Co nevidět se nebudou odpady skladovat, nýbrž pálit

znojmo Městské zastupitelstvo schválilo plán odpadového hospodářství pro léta 2017 až 2026. Jedná se o závazný dokument, který v uvedeném období stanovuje rámec a cíle odpadového hospodářství. Město se zejména zavazuje k plnění devětatřiceti základních bodů.

Jedním z cílů plánu je lepší třídění odpadů, s čímž souvisí kromě dalšího i cílená informační kampaň. Občané sice už odpad třídí relativně dobře, ale toto třídění bude nutno ještě vylepšit,“ konstatoval místostarosta Ludvík Hekrle.

Plán odpadového hospodářství má napomoci splnění závazků České republiky tak, aby bylo do roku 2020 dosaženo pětasedmdesáti procent recyklace obalových odpadů na bázi papíru (u plastů jde o 50% a skla o 75%). Zlepšovat se má i sběr odpadní elektroniky (aktuálně se podaří vytřídit méně než 40%, toto číslo by do roku 2021 mělo vzrůst na 65%). V případě pneumatik, kterých má být od roku 2020 odděleně sbíráno minimálně 80%, musel vzniknout zcela nový systém sběru, který je podobný systému obalových odpadů (konkrétně se jedná o kolektivní systém na zpětný odběr pneumatik).

„Některé z dalších bodů lze označit téměř za revoluční, kdy Znojmo musí přejít do roku 2024 od skládkování komunálních odpadů k jejich spalování. Tento cíl je velmi náročný i z důvodu zajištění potřebné infrastruktury transportu odpadů. Neméně náročný bude úkol umožnit podnikatelům přístup do systému odpadového hospodářství města, který v této době používají pouze občané. Důraz je kladen i na časté vyhodnocování systému a na informování jak občanů, tak i nadřízených orgánů,“ nastínila tisková mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Maximální pozornost bude ze strany Města věnována tomu, aby změny byly pro občany co možná nejpřínosnější a nesnížily rozsah služeb a jejich komfort.           

 

-TIK-