Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Chodci jsou hříšníky i na kolejích

Lidé jsou zvyklí, že policisté vyrážejí do ulic. Ale tentokrát se vydali na koleje, a to nejen ve znojemském okrese a dohlíželi na ledasco i ledaskoho.

Celorepubliková akce Rail Action Week byla zaměřena na kontrolu protiprávního jednání, které ohrožuje provoz nebo bezpečnost železniční dopravy, zejména na neoprávněný pohyb osob v kolejišti, na železničních přejezdech a přechodech. Policisté prováděli kontroly vlakových souprav. Současně se hlídky zaměřovaly na kontrolu požívání omamných a psychotropních látek vlakovým personálem.

Během týdenní akce se na jednotlivých stanovištích v rámci kraje vystřídalo 230 policistů, kteří zkontrolovali 203 železničních přejezdů, 182 chodců a cyklistů a další stovky vozidel na železničních přejezdech a přechodech. Současně provedli 97 dechových zkoušek a testů na omamné látky u vlakového personálu. Výsledkem této akce bylo 44 zjištění porušení předpisů, které policilsté řešili pokutou. Nejvíce chybovali chodci, kteří vstupovali do kolejiště tam, kde je to zakázáno.

              

 

text a foto: -zam- (-t-)