Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Chcete vyhrát milion korun?

Chcete vyhrát pohádkový milion korun? Máte šanci, stačí se zúčastnit účtenkové loterie EET (elektronické evidence tržeb).

Dalšími cenami jsou Ford Focus Combi či statisícové prémie. Stačí jen mít trochu toho příslovečného štístka.

  • Náměstkyně ministra financí ČR Alena Schillerová (vpravo) s rektorkou SVŠE Hanou Březinovou při jednání o přestávce konference. foto: -eis-

Tato informace byla pro odborníky samozřejmě jen okrajová, v aule jediné znojemské vysoké školy totiž byly na pořadu podstatně důležitější a závažnější záležitosti.

Minulý čtvrtek se na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě uskutečnila Mezinárodní vědecká konference, která nesla výmluvný název Nové trendy.

Program se zabýval digitalizací státní správy, problematikou podnikatelů a státní správy, trendy v managementu, dále spotřebitelským chováním a marketingem, ekonomikou v jedenadvacátém století a dalšími aktuálními ekonomickými, sociálními a rovněž právními otázkami.

Nešťastná D1 zamíchala hned zpočátku sledem přednášek docela podstatným způsobem.

Náměstkyně ministra financí České republiky Alena Schillerová se oproti plánu zpozdila, ale naštěstí nakonec s mírným zpožděním dorazila.

Konferenci zahájila rektorka školy Hana Březinová a po ní se ujal slova proděkan Pavel Štohl, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jeho vystoupení se týkalo vedle legislativních záležitostí EET včetně případných pozměňujících návrhů.

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb se začal projednávat v poslanecké sněmovně v roce 2015.

„Řešila se spíše politická stránka věci. Chybělo mně, že se v poslanecké sněmovně nediskutovalo příliš věcně. Nakonec byl zákon schválen v poměru 105:45. Opozice chce nyní dát podnět k ústavnímu soudu, jelikož se vyskytly procedurální chyby. Senát musel projednat zákon do třiceti dnů, jinak návrh poslanecké sněmovny nabude platnosti. V senátu to bylo také zpolitizované. Nebyl prostor pro pozměňovací návrhy. Senát zákon schválil, ze dvaasedmdesáti přítomných třiačtyřicet pro, takže výsledek nebyl jednoznačný,“ uvedl senátor Pavel Štohl, který hlasoval také pro.

Pavel Štohl měl sice výhrady, ale na jejich řešení nebyl absolutně čas.

EET je již v chodu, poslední vlna zavádění bude v roce 2018, kdy by mělo být registrováno celkem asi půl milionu podnikatelů. Je možné legislativně něco změnit? Jistě, ale o tom se bude možné bavit, až budeme mít novou vládu.

Náměstkyně ministra financí samozřejmě EET podporuje, není divu, stojí přece za jejím vznikem.

„A priori jsem proti všem výjimkám, i když čas přinesl určité záležitosti, s nimiž se nepočítalo. Jsem obhájcem EET. Potřebovali jsme systémové opatření, je to krok správným směrem, v masmédiích dostali prostor hlavně odpůrci. EET je klíčový projekt Ministerstva financí České republiky. Základní cíl je nezvyšovat daně, ale lépe je vybírat. Jako starý berní úředník musím konstatovat, že se daně samy nevyberou,“ konstatovala Alena Schillerová.

Za celou dobu fungování byl v EET jen jeden výpadek na dobu dvaceti minut. Systém zvládne provést šest tisíc operací za sekundu, veškeré transakce se uskutečňují v řádu milisekund. Aby se snížil dopad na podnikatele, může si fyzická osoba – podnikatel v roce, kdy do systému vstoupí, odečíst paušální slevu na dani pět tisíc korun.

Detaily EET zajímají spíše podnikatele, kterých se týkají. Ostatní se budou spíše zajímat o účtenkovou loterii Účtenkovka, která byla spuštěna 1. října.

Každý měsíc bude vylosováno 21 025 výher, ročně půjde na výhry pětašedesát milionů korun, měsíčně 5,4 milionu. Nejvyšší výhrou je milionová částka, k zahození nebude ani automobil Ford. Většina výher bude samozřejmě výrazně nižších. Kdo se chce dozvědět více, může navštívit www.uctenkovka.cz.

 

 

Jiří Eisenbruk