Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Bývalá tělocvična multifunkčním sálem

Z budovy bývalé zemědělské školy na Alšově ulici po letech zmizela konečně cedule se zeleným nápisem For sale – Na prodej. Nahradí ji logo Jihomoravského muzea, kterému budovu přiklepli na posledním zasedání krajští zastupitelé.

Žádosti muzea vyhověli zejména s přihlédnutím k prioritnímu zabezpečení ochrany fondu sbírkových předmětů, jak vyplývá z důvodové zprávy.

„Šlo o naši iniciativu, už dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem prostoru a hledali jsme řešení,“ sdělila ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková. „V bývalých prostorách zemědělské střední školy chceme zejména vybudovat centrální depozitář, další výstavní prostory, konzervátorské laboratoře, ale také multifunkční sál pro přednášky či třeba koncerty. Jeho vznik v bývalé tělocvičně se přímo nabízí.“

Působit zde má například také centrum regionální výchovy pro realizaci edukačních programů pro děti i dospělé.

„K dalším zajímavým chystaným projektům patří nová expozice znojemských výtvarníků. Budeme tu mít i zázemí pro akce, které už pořádáme, jako je Pohádkové léto, ale neměli jsme dosud takzvanou mokrou variantu,“ doplňuje ředitelka.

Muzeum plánuje chátrající budovu sestávající z několika objektů opravit pomocí dotací. Celkovou finanční náročnost nechce ještě specifikovat. S větším náborem dalších zaměstnanců nepočítá. Nově získané a poměrně rozsáhlé prostory nebudou v zimě plně vytápěny, ale někde jen temperovány.

Zprávu o převodu opuštěného areálu na Alšově ulici novému správci vítá také Romana Loydová, ředitelka nedaleké Rákladní školy na ulici Mládeže.

„Bude to pro nás jen výhoda. Když jsme se v minulosti účastnili některých aktivit muzea, museli jsme kvůli tomu pěšky až do starého města, teď budeme moci navštěvovat tyto akce ještě častěji. A blízkost muzea můžeme využít  i při vyučování v rámci běžné výuky,“ uvažuje Romana Loydová. 

 

text a foto: -jan-