Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Ani špatné počasí pekařskou pouť nepokazilo

Stoly plné nejen chleba, rohlíků a dalšího chutnéhoi pečiva, které našinec snad nedokáže ani pojmenovat. Také stovky nejrůznějších zákusků a palmsků se smály ze stolů dlouhých mnoho metrů. I tak vypadala světská část Pekařské poutě sv. Klementa, kterou připravili tasovičtí redemptoristé spolu s místní farností.

  • Mši svatou celebroval polský kněz Wojciech Zubkowicz. FOTO (35x): -eis-
  • Malému Radkovi se na Pekařské pouti uprostřed mnoha set zákusků moc líbilo. FOTO: -eis-

Mši sv. předcházela pobožnost ke cti sv. Klementa, která se konala v tasovickém kostele nesoucím jeho jméno. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovic, se vyučil pekařem a po svém svatořečení se stal patronem všech pekařů a cukrářů. Jeho život byl příkladem pomoci bližním svým. V České republice nebyl příliš známý, byť se zde narodil. Podstatně více si ho váží Poláci a Rakušané. Ve Varšavě dal šanci na vzdělání chudým, kteří by jinak zůstali bez jakékoliv vzdělání a tím by ztratikli šanci na lepší život. Díky jeho snaze zde vyznikla také dívčí škola se zaměřením na vedení domácnosti. Klement Maria Hofbauer se zasloužil také o rozvoj římskokatolické církve. Za napoleonských válek musel opustit Varšavu a odešel do Vídně, kde pokračoval ve své charitativní činnosti zaměřené na chudé lidi. Zde také zemřel. Po své smrti se stal patronem Vídně a Varšavy.

Na pobožnost navázala mše svatá, kterou celebroval polský kněz Wojciech Zubkowicz, který působí v poutním místě ve Slavkovicích.

„Dnes slavíme pouť pekařů. Můžeme se zeptat, zda byla náhoda, že byl sv. Klement vyučen pekařem? Jeden kněz říká, že náhody neexistují, jsou jenom znamení. Jakým znamením je to tedy pro nás, pro dnešek? Víme také, že se chléb neudělá sám. Někdo jej musí vyrobit. Víme také, že chléb se dělá pro někoho. Nejen proto, aby ležel, aby se vyhazoval, ale aby sytil. Víme také, že existuje mnoho různých druhů chleba. Pro mě osobně je chléb krásným symbolem, že  existuje způsob jak spojit jednotlivá zrna dohromady. Na jednu stranu uchová svůj tvar a identitu a zároveň utvoří jeden celek. Různorodost propojená pokorou. Nebojme se tedy být chlebem pro ostatní, nebojme se otevírat ostatním, tvořit s nimi jeden chléb. Něco pro to budeme muset obětovat, ale tím lépe a více to pak chutná,“ uvedl při kázání Zubkowicz.

Po bohoslužbě přešli poutníci do sálu, kde měli možnost ochutnat pečivo, napít se místního vína a zúčastnit se pěkného kulturního programu.                            

-eis-