Stezkou železné opony – zažijte staré hranice jinak

Cyklisté jistě vědí, že územím Znojma prochází pěkný úsek mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 13. Jedná se o část lemující hranici Dolního Rakouska, České republiky a Slovenska, která nese název Stezka železné opony. Se zajímavostmi spjatými s tímto územím seznamují nově infotabule vytvořené v rámci přeshraničního projektu, do kterého se zapojilo i město Znojmo.Výprava Stezkou železné opony zavede cyklisty do starobylých městeček, vesnic a jedinečné přírody. Nabízí 329 kilometrů jednotně značené trasy.

Za účelem zvýšení její atraktivity a také prestiže a propagace přeshraničního území vznikl v roce 2016 projekt „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“, který se zaměřuje na systémovou propagaci zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél trasy EuroVelo 13.

Stěžejní aktivitou projektu byla výroba a instalace informačních tabulí na trase, a to v pěti regionech – v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a kraji Vysočina na české straně a v regionech Weinviertel a Waldviertel na rakouské straně.

Konkrétně na území města Znojma byly instalovány dvě oboustranné informační tabule. Jedna se nachází na Hradišti vedle autobusové zastávky a druhá u přírodního dětského hřiště v Gránicích. Jedna strana tabule se věnuje obecným informacím o městě, je na ní mapa města a cyklotrasy. Druhá pak prezentuje konkrétní příběh vztahující se k místu, kde se tabule nachází. Všechny informace na tabulích jsou uvedené v českém, německém i anglickém jazyce.

-mars-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *