Rozvolňování opatření ve školách a školkách ve Znojmě

Ve Znojmě už je jasno, jak se budou rozvolňovat opatření ohledně provozu škol a školek, jež byla přijatá v polovině března v souvislosti s bojem proti koronaviru. K uzavření základních škol došlo z nařízení vlády, k uzavření mateřských škol, které Znojmo zřizuje, došlo na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu ORP Znojmo a starosty Znojma Jana Groise. Nyní radnice reaguje na rozvolňovací opatření a doporučení, které vláda, potažmo příslušná ministerstva, přijala.


ilustrační foto

Provoz v MŠ

Mateřské školy otevře město k 25. květnu. Výjimkou je MŠ Dělnická, kam budou moci děti nastoupit už 18. května. Tato školka totiž dosud slouží pro děti lékařů, hasičů, policistů, pracovníků sociálních služeb apod. „Její uzavření na jeden přechodný týden nedává smysl, proto se sem děti budou moci vrátit už v pondělí 18. května,“ vysvětluje Grois.

Mateřské školy budou při provozu postupovat dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) pro MŠ – viz příloha. Některé MŠ budou muset přistoupit k úpravě provozní doby školky, a to zejména z personálních a organizačních důvodů. V prostorách mateřské školy nemusí mít děti roušku. Před nástupem do MŠ musí zákonní zástupci podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Strava bude pro děti ve školkách zajištěna.

Provoz v ZŠ

Základní školy budou od pondělí 11. května fungovat formou konzultací pro žáky 9. tříd, kteří se pro tento způsob výuky rozhodnou. Pokračovat se samozřejmě bude v online výuce a v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

V pondělí 11. května se uskuteční porada ředitelů všech základních škol k tématu znovuotevření prvního stupně, ke kterému má dojít od 25. května. Podle metodického materiálu MŠMT pro ZŠ (viz příloha) mají rodiče povinnost nejpozději do 18. května dát škole vědět, zda své děti do prezenční formy výuky do školy pošlou, či nikoliv.

Školy totiž musí ustanovit neměnné skupiny o maximálním počtu 15 žáků, které se budou společně vzdělávat do 30. června 2020. Žáci z těchto skupin mohou sice vystoupit, ale přistoupit k nim žádný nový žák po 25. květnu nemůže. Školy budou realizovat vzdělávací a zájmové aktivity.

Školní stravování bude zajišťováno dle možností konkrétní školy, metodika umožňuje několik variant (vydávání obědů při zajištění stanovených pravidel, zajištění stravy formou studených balíčků, vlastní strava).

Město Znojmo proto doporučuje sledovat webové stránky jednotlivých škol.

-pas-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *