Šéf bezpečnostní rady Jan Grois: Redukujme šíření koronaviru společnými silami

Koronavirus Covid-19 nabral na síle. Počet nakažených přesáhl stovku, vláda vyhlásila stav nouze a sáhla k zákazům. Starosta a současně šéf bezpečnostní rady města Jan Grois zažívá v tuto chvíli totožné pocity jako všichni občané: V podobné situaci se nikdy neocitl a nezbývá mu nic jiného, než jí čelit, jak nejlépe umí.Pane starosto, opravdu je momentální stav tak kritický?

Já nechci používat slovo kritický, situace je pro nás zkrátka nová. Nikdo z nás nic podobného ještě nezažil a musíme být připraveni. Plně podporuji nejen všechna vládní opatření, ale navíc jsem ve Znojmě přistoupil k opatřením dalším – nad rámec těch vládních.

Nebudou lidé příliš hartusit?

Ti, kteří dohlédnou nejen na vlastní dvorek, ale i za humna, a posoudí, jak vážná je situace ve světě, si snadno spočítají, že jinak to nejde a restriktivní opatření spíše uvítají, než aby zbůhdarma láteřili. Studie Světové zdravotnické organizace ukazují, že epidemie se dá zvládnout, pokud se přistoupí k opatřením spočívajícím v izolaci. To znamená karanténu, zavírání škol anebo rušení sportovních akcí. Dalším důležitým faktorem je rychlost, kdy není čas diskutovat, ale okamžitě konat. V případě Itálie vidíme, jak to vypadá, pokud se koronavirus podcení. V České republice máme pořád velkou šanci, že epidemii zvládneme bez závažnějších škod.

Jaká opatření byla ve Znojmě nevyhnutelná?

Rozhodl jsem s okamžitou platností až do odvolání o následujících preventivních opatřeních. Uzavřít všechna sportoviště ve správě města (pro kluby i veřejnost), zakázat pronájem tělocvičen základních škol, uzavřít znojemskou knihovnu i podzemí, expozici pivovarnictví, radniční věž a expozici hradebního opevnění. Zrušil jsem komentované prohlídky města, zakázal pronájem divadla a přednáškových, jednacích a konferenčních sálů ve všech budovách ve správě města. Zrušil jsem všechny plánované kulturní a společenské akce pořádané městem v březnu a dubnu, a to ode dneška, tedy od pondělí 16. března – až do odvolání, Uzavřeny jsou všechny mateřské školy zřizované městem, přičemž Městský úřad i jeho příspěvkové organizace budou provádět jen nezbytné úkony. Provozní doba úřadu se rovněž upravuje tak, že úřední dny pondělí a středa budou od 08.00 do 16.00 hodin a úterý a pátek bude pro veřejnost zavřeno, což se týká i podatelen, které bude možno navštívit pouze ve čtvrtek, což se týká i odboru správního.

Občané tedy mají velkou šanci se ještě větším problémům vyhnout, jestliže v sobě najdou disciplínu. Co byste jim doporučil?

Řekl jste to dobře, mají opravdu velkou šanci. Především dbát pokynů orgánů státní správy. Uvědomuji si, že mnohé z nás tato opatření zasáhnou materiálně a finančně, ale jejich obcházení není soukromá výhra, ale společná prohra, v níž zvítězila nezodpovědnost a bezohlednost. Připomínám a varuji před tím, co se děje v Itálii. V České republice žije přes půl milionu seniorů starších osmdesáti let, máme teď odpovědnost především za ně.

Řekneme si ale upřímně, že některá opatření nedávají na první pohled smysl. Například se zavírají školy a nákupní centra na hranicích jsou otevřená. Jak si to má občan vysvětlit?

Chápu to. Každé opatření je výsledek kompromisu mezi prevencí a možnými ekonomickými dopady. Velká nákupní centra v mé pravomoci nejsou. Uzavřít je může pouze nařízení vlády. Kdybych tuto pravomoc v současné situaci měl, uzavřel bych je rovněž.

Máte v záloze i jiná opatření než preventivního charakteru?

Jednáme kupříkladu intenzivně s Charitou a dalšími poskytovateli sociálních služeb. Chceme jim navýšit rozpočty, protože je důležité, aby služby pro seniory byly zajištěné i v této době. Jednáme i s firmou zajišťující autobusovou dopravu, s dobrovolnými hasiči a s předsedy příměstských částí.

Jste šéfem bezpečnostní rady města a krizového řízení, jak tyto nástroje vůbec fungují ve chvíli epidemie?

V bezpečností radě jsou zastoupení zástupci všech složek Integrovaného záchranného systému, tedy nemocnice, policie a hasiči a další. Jde především o efektivní přenos informací a koordinace jednotlivých kroků. Každé opatření města se snažím konzultovat s odborníky. V reálu to vypadá tak, že zhruba od šesté ráno do jedné hodiny v noci jsem dosažitelný mobilem, abychom mohli řešit aktuální problematiku.

Říkáte, že jste optimista, jenž věří, že problém s koronavirem zvládneme, ale co po tom? Ekonomové straší recesí, ztrátou pracovních míst a zhoršením životních podmínek.

Dle mého názoru je předčasné počítat ztráty, poněvadž vše záleží na tom, jak dlouho výjimečný stav potrvá, což neví nikdo. Pokud to bude měsíc nebo dva, ekonomika to zvládne. Pokud budou komplikace delší, mohou nastat problémy. Už teď přemýšlíme nad možnou pomocí z naší strany, aby se občané nedostali do exekucí a podobných potíží. Klíčovou rovněž zůstává pomoc státu, aby případně prominul splatnost některých závazků, povinné finanční závazky vůči sobě a podobně.

Pane starosto, jak vnímáte ono populisické strašení typu Bu-bu-bu, koronavirus nám dá na hubu?

Sám jste mne v předcházející otázce označil za optimistu, takže budu tím prvním, a od toho tu starosta je, kdo bude občany nabádat, aby co nejvíce redukovali možnosti přenosu a šíření nákazy. Pomáhejme si, semkněme se a ukažme, že dokážeme táhnout za jeden provaz nejenom v časech dobrých, ale i tehdy, když se nám zrovna příliš nevede. Což je právě teď. Nežádám po občanech heroické činy, ale obyčejnou lidskou slušnost a ohleduplnost.

Teď mě nenapadá žádná další otázka…

Ale mě napadá odpověď: Dejme našim rodinám svoje schopnosti, znalosti, ale také sílu, trpělivost i naději, že zase bude líp. Ocitli jsme se ve složité situaci, dokažme si tedy vzájemně, že jsme schopni i ochotni ji zvládnout.

Abychom si však nelakovali věci příliš na růžovo, pane starosto, ozývají se legitimní hlasy kritické k vládě, k orgánům státní správy, k bezpečnostním složkám…

Všichni neseme zodpovědnost, všichni se dopouštíme chyb. Ale i těmto chybám navzdory, dodržujme pokyny, kterých se nám nyní dostává. Každé opatření je vždy kompromisem mezi prevencí a snahou, co nejméně zasáhnout do chodu společnosti. Uvědomuji si, že mnohé z nás tato opatření zasáhnou materiálně i finančně, nicméně jejich obcházení je cestou do pekla, jde o nezodpovědnost hraničící s bezohledností.

Skoro to vypadá, že nastala doba, kdy se reálně ukáže, jací skutečně jsme…

Věřím, že dobří, ačkoliv musíme fungovat v režimu preventivních opatření, která slouží k tomu, abychom co nejvíce snížili riziko nákazy. Jestliže to budeme takto chápat, pak není důvod k panice.

Vlastimil Mrva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *