Šaldorf: Lépe o problematické výstavbě diskutovat, než o ní mlčet

S ohledem na skutečnost, že naše redakce zaznamenala nejeden ohlas na články o plánované výstavbě rodinných domů na okraji Nového Šaldorfa-Sedlešovic, rozhodli jsme se zveřejnit nejen stanovisko developera OSP a tamního starosty Dalibora Dočekala v minulém čísle, nýbrž pokračovat publikováním souvisejících skutečností, které mohou přispět k řešení vyhovujícímu všem zúčastněným stranám.Nabyli jsme totiž dojmu, že se zdaleka nejedná výhradně o tuto konkrétní výstavbu. Ve hře zůstává celkový obraz Znojma a sousedních obcí, které se postupem času mění i vlivem nových developerských projektů. Jde tedy o tradiční a velmi častý střet zájmů stavebních investorů s občany.

Jako příklad lze uvést nedávnou výstavbu několikapatrového objektu u Kellerova mlýna ve vnitrobloku nemovitostí na Jarošově ulici. Soudní spor, který redakce Znojemska s několika dotčenými vyvolala, skončil sice formálním vítězstvím developera, nicméně peripetie několikaletého střetu naznačily, že podobné konflikty nebyly prvními, ale ani posledními.

Nejen kvůli této „naší“ kauze tedy shledáváme naprosto legitimním informace nijak nefiltrovat.

Názorová výměna proběhla rovněž na facebookových stránkách, kde šaldorfský starosta Dalibor Dočekal zveřejnil příspěvek, v němž bezdůvodně nařkl Kamila Piálka a Aleše Růžičku, že si publikování svých názorů zaplatili. Oba jmenovaní nepodložená nařčení kategoricky odmítli, takže se jim starosta za svá ničím nepodložená osočení následně omluvil.

Jako šéfredaktor mohu sdělit, že zmíněné praktiky nepreferujeme, ale zároveň neshledáváme takto vyhrocenou debatu za nijak překvapivou. A to tím spíš, že to byl právě náš týdeník, jenž o zamýšlené novošaldorfské výstavbě referoval jako první.

V minulém čísle nás moravskokrumlovská firma OSP vyzvala, abychom se zabývali historií zmíněných stavebních aktivit.

Poslechli jsme.

Ze získaných dokumentů vyplynulo, že první územní řízení zahájil stavebník OSP již v roce 2009, kdy navrhoval výstavbu bezmála 70 řadových rodinných domů. Navzdory námitkám občanů znojemský stavební úřad územní rozhodnutí vydal. Po odvolání čtyř účastníků však toto rozhodnutí brněnský Krajský úřad zrušil. Následně stavebník redukoval svůj záměr na 48 rodinných domů. I tentokrát znojemský úřad územní rozhodnutí vydal a Krajsky úřad zamítl. V únoru roku 2012 pak stavebník vzal definitivně svůj záměr zpět a sdělil stavebnímu úřadu, že svůj záměr přepracuje, k čemuž pravděpodobně došlo až nyní. Z předchozích 48 domů je jich ovšem teď 64.

Tolik faktografický výpis z historie.

Developer argumentuje rozdílností jednotlivých objektů, které přinesou takzvanou sociální pestrost. Oponenti z řad občanů zase namítají, že jde pouze o tři typy malometrážních domů o zastavěné půdorysné ploše středně velkých bytů.

Konkrétní velikosti 65,49 metrů čtverečních (typ Alfa), 77,44 metrů čtverečních (typ Beta) a 88,63 metrů (typ Gama s vestavěnou garáží).

Objekty mají být umístěny v dané lokalitě způsobem, který developer shledává optimálním, zatímco oponenti přehuštěným – plocha pozemků okolních domů je totiž čtyřikrát větší.

Oponenti dále namítají, že zveřejněná vizualizace ve skutečnosti zcela neodpovídá skutečnému projektu, a poukazují zejména na nepoměrně malé rozměry animovaných osob ve vizualizaci, které opticky zkreslují skutečnou navrhovanou výšku domů i šířku komunikace.

Moravskokrumlovská firma OSP označuje oponentní aktivity za sobecké zájmy několika jednotlivců.

S tímto konstatováním lze ovšem polemizovat poměrně snadno, neboť proti inkriminované výstavbě se již nyní otevřeně postavilo 54 novošaldorfských občanů (z toho čtyři formou námitek do územního řízení, ostatní formou připomínek).

Úsilí občanů, kteří se aktivně starají o to, jak bude vypadat okolí jejich domů, lze asi těžko vnímat jako sobecké. Ostatně stejně sobecky druhá strana označuje necitlivé zasazení tohoto projektu do okolní krajiny. Tvrzení developera, že se pokoušel s občany domluvit, pak druhá strana popírá a naopak tvrdí, že tento stavebník trvale preferuje vlastní míru zisku nad zachováním charakteru této části obce.

Vyloučit, že tato stavební aktivita se nedotkne desítek dalších domů, jejichž vlastníci o developerských záměrech dosud nevěděli, není dle našeho názoru ničím jiným, než strkáním hlavy do písku…

Příležitost promluvit proto dostali stěžejní hráči a konečné řešení má nyní v rukou odbor výstavby Městského úřadu Znojmo, přičemž zůstává nepochybné, že výsledný verdikt bude okamžitě napaden odvoláním jedné, nebo druhé strany.

Za dané situace lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o transparentní střet protichůdných zájmů.

Za popisovaného stavu pak považujeme za jedině možné i správné, že se o případu diskutuje, než aby jej provázelo mlčení.

Vlastimil Mrva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *