Jednání o úsekovém měření ustala. Co bude dál?

O úsekovém měření v Kuchařovicích rozhodnou výsledky z Kasáren. Alespoň takové jsou poslední informace od starostky prvně zmíněné obce Marcely Mašejové. Ta o zřízení úsekového měření v obci usiluje už od loňského roku, kvůli zvýšené frekvenci tranzitní dopravy. „Pro nás je doopravdy jediným řešením, jak zabezpečit bezpečnost občanů pouze tímto způsobem. Semafory by nám dopravu zastavily a nedokážu si představit ty následné rozjezdy aut,“ říká Mašejová.


foto: archiv FB

Finanční pomoc Kuchařovicím před časem přislíbil i starosta Znojma Jan Grois, jelikož náklady spojené s realizací úsekového měření činí jeden a půl milionu korun a takovou částku Kuchařovice nejsou schopny ze svého rozpočtu pokrýt.

„Vloni jsme svolali schůzku, kde bylo dost vlivných osob. Bohužel nikdo nám nemohl nikterak pomoc. Panem starostou byla přislíbena částka kolem 500 tisíc korun. Víc by znojemští radní pravděpodobně neschválili “ řekla Mašejová.

Zvýšená frekvence tranzitní dopravy projíždějící Kuchařovicemi je podle názoru Mašejové důsledek absence obchvatu, který není a nikdy obchvatem nebude. „Otevřením nového úseku přes Přímětice se nic nezměnilo. Silnice je prázdná a lidé opět jezdí tou nejkratší trasou přes Znojmo a naše obce. Hledám cestu jak z toho všeho ven. Vím o několika obcích, které jsou v úplně stejné situaci jako ta naše. Přesto se našli starostové jejich okresních měst a zabezpečili pro ně úsekové měření z jejich rozpočtu,“ argumentuje Mašejová.

Takovou pomoc od okresního města, tedy Znojma, by uvítala i první žena Kuchařovic. Podle jejího mínění by z případných pokut plynul do radniční pokladny značný příjem, čímž by se kompenzovaly nejenom náklady spojené s pořízením celého zařízení, ale i administrativním aparátem. Obci po odečtu veškerých nutných ročních výdajů zůstává z rozpočtu na rozvoj a investování něco málo kolem tří milionů. Vydat jednorázovou částku kolem jednoho a půl milionů na úsekové měření znamená dost velký zásah do rozpočtu obce. Příjmy z vybraných pokut za překročení rychlosti v obci půjdou nikoli do rozpočtu Kuchařovic, ale do rozpočtu města Znojma.

„Do této situace se naši občané, ale ani obec nedostala vlastní vinou. Je to důsledek nepromyšleného, neekonomického plánování a laxního přístupu ze strany kompetentních osob. Ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravského kraje a státu, kteří mají co do činění v rozhodování o jednotlivých stavbách. Kde zůstal onen pomyslný selský rozum, při plánování trasy obchvatu? S takovýmto vedením a rozhodováním se nikdy město Znojmo a naše okolní vesnice obchvatu v pravém smyslu nedočkají,“ myslí si Mašejová.

A právě z tohoto důvodu vidí starostka obce jediné východisko, soudržnost a pomoc města Znojma.

„Čekáme na to, jaké budou výsledky z úsekového měření v Kasárnách. Zda bude už město Znojmo vědět, jaké jsou příjmy a výdaje a jak se zvládá situace s výběrem pokut. Potom se chci na vedení a zastupitelstvo města Znojma znovu obrátit s našim původním požadavkem. V záloze mám však ještě jedno řešení, které se ale netýká Města Znojma,“ nechává celou záležitost otevřenou Mašejová.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *