Odešel nezapomenutelný vranovský průvodce Jan Herna

V sobotu 1. února jsme se rozloučili v kostele svatého Jakuba ve Vratěníně s panem Janem Hernou, který zemřel ve věku nedožitých sedmasedmdesáti let.


foto: FATYM

Vranovští občané, farníci, dobrovolníci, a také mladí lidé a děti, kteří v létě o prázdninách přijíždějí na vranovskou faru, pana Hernu velice dobře znali, protože přes léto provázel turisty ve vranovském kostele.

Poznal jsem ho až ke konci prázdnin v roce 2018, kdy jsem na faře pobýval, a pak už jsem po něm na konci léta převzal průvodcování. Byl to právě on, kdo zde před pár roky zahájil nyní již velmi oblíbené provádění turistů. Přesto, že mu v té době už chůze dělala potíže, turistům se v kostele věnoval obětavě a při výkladu se kromě jiného soustřeďoval i na zajímavosti ze životů svatých.

Byl zvláště velkým ctitelem svatého Jana Nepomuckého. Jeho lidský přístup k návštěvníkům a výklad spojený také s vyprávěním životních zážitků ho učinily v širokém okolí známým a oblíbeným. Měl dobrou paměť a historická fakta, která znal z četby, vhodně obohacovala jeho výklady.

O přestávkách mezi návštěvami jsem s ním na lavičce u kostela diskutovával. Zajímal jsem se spíš o věci, které on znal lépe, protože dříve žil v Praze a prožil tam rok 1968 a pak události po roce 1989 – a vždy byl takříkajíc v centru dění…

Pan Herna byl také skautem tělem a duší. Byl spoluorganizátorem skautu, pokud mu to zdraví dovolovalo, donedávna se účastnil veškerých skautských srazů,.

Když své průvodcovství opouštěl, a já je jako dobrovolník přebral po něm, byl rád, že má odpovídajícího nástupce, který navíc může provádět cizí turisty v cizích jazycích.

Na pana Hernu budeme rádi vzpomínat (na snímku krátce po převzetí ocenění za mimořádnou obětavost během Tříkrálové sbírky).

Stanislav Doležel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *