Proč se stále zvyšuje cena vodného a stočného?

Znojemská divize Vodárenské akciové společnosti slaví padesátileté výročí zprovoznění nového systému. V minulém roce rekonstruovala několik úpraven v regionu a chystá se dále investovat. A přestože od 1. května dojde ke snížení DPH na vodné a stočné z patnácti na deset procent, odběratelé si ve finále připlatí. O tom a dalších novinkách i zajímavostech jsme si povídali s ředitelem Zdeňkem Jarošem.


Ředitel Vodárenské společnosti Zdeněk Jaroš; foto: -bur-

Jaký byl loňský rok pro Vodárenskou akciovou společnost, divizi Znojmo? Co byste označil za nejdůležitější události?

Dalo by se říci, že za sebou máme rok úspěšný. Problémy se suchem, které řešily ostatní divize naší společnosti, jsme museli řešit jen ve velmi malé míře. Ve Znojmě jsme rekonstruovali vodovod a kanalizaci v ulicích Otakara Březiny, Fejfalíkové a Legionářské. Podařilo se nám také dokončit rekonstrukci úpravny vody v Loděnicích, kde byl s kvalitou vody dlouhodobý problém, vybudovali jsme novou kanalizaci v Trnovém Poli, kde byl zároveň zrekonstruován i vodovod. Zahájeny byly dvě největší stavby na Znojemsku, rekonstrukce skupinového vodovodu Božice a skupinového vodovodu Damnice. Na těchto rozsáhlých investičních akcích spolupracujeme se svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a jsou spolufinancovány z operačního programu životního prostředí. Pro bezproblémové fungování námi provozované infrastruktury mají velký význam. Pracovali jsme ale i na mnoha změnách směřujících ke zvýšení spokojenosti zákazníků a také jsme pracovali na inovacích, jako jsou dálkové odečty vodoměrů, měření a odstraňování sirovodíku v kanalizačních výtlacích, monitoring kanalizační sítě, reorganizace vývozu jímek a s tím spojené zakoupení nového fekálního vozu, vybudovali jsme také nové zázemí střediska v Hevlíně.

Za pár týdnů oslaví jeden z vašich stěžejních objektů zajímavé výročí, můžete nám říci více?

Po dokončení výstavby znojemské přehrady v roce 1966 byla zahájena výstavba jednotného vodovodu jako základu nového vodárenského systému. Do té doby fungoval ve Znojmě dvojí rozvod vody – na užitkovou vodu, jehož přípojky vedly do obytných domů, a pitnou vodu, která tekla z výtokových stojanů rozmístěných po městě Znojmě. S postupným přepojováním vodovodní sítě obou vodovodů na jednotné zásobování pitnou vodou bylo započato v roce 1968, a to za plného provozu. Historicky dané datum ukončení provozu dvojího vodovodu a komplexního zprovoznění nového systému jednotného vodovodu se uskutečnilo 3. února 1970. Slavíme tedy padesát let fungujícího jednotného vodovodu a také úpravny vody ve Znojmě.

Kolik vody se teď vyrábí a kolik obcí úpravna zásobuje? Přibývají nějaké nové?

Výroba vody po rekonstrukci víceméně stagnuje. Vzhledem k opravě objektů vodojemů a páteřních sítí došlo těsně po rekonstrukci k mírnému poklesu výroby vody, a to díky snížení ztrát vody. Celoroční objem vyrobené vody se letos pohybuje kolem 2,6 milionů krychlových pitné vody. V současné době vodovod přímo zásobuje město Znojmo, devět městských částí a dalších devatenáct obcí. Dále dodáváme vodu do skupinového vodovodu Hodonice a Daníž, což představuje dalších pět, s Hnanicemi pak šest obcí. Rozšiřování vodovodních řadů většinou probíhá v obcích na místech s výstavbou pro bydlení. Po zániku Fruty, Mlékáren, Jatek, Pivovaru a dalších, není větší průmyslový odběratel na skupinový vodovod Znojmo připojen. Největšími odběrateli jsou dnes společní vlastníci velkých bytových domů.

Cena vodného se neustále zvyšuje, můžete nám vysvětlit, proč tomu tak je?

Cena vodného a stočného se skládá ze tří nákladových oblastí a zisku. V nákladech jsou to vstupy externích dodavatelů, jejichž ceny se každoročně zvedají, nájemné infrastrukturního majetku, což je zdroj na opravy a rekonstrukce a vlastní náklady provozovatele. Potřeba investic do infrastruktury je vysoká, takže i nájemné se snažíme zvyšovat, bohužel je v regionu i tlak na zvyšování mezd, kterému se musíme v rozumné míře přizpůsobit, a to vše má vliv na cenu vody. V námi provozovaných městech a obcích je stabilní vývoj spotřeby vody bez zásadního zvyšování objemů, a proto se zvyšující se ceny vstupů projevují v ceně.

Jak se tedy bude cena vodného a stočného vyvíjet?

V tomto roce dojde k navýšení vodného a stočného o necelých…

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání Znojemska na všech novinových stáncích nebo online zde.

Připravil: Dominik Burdel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *