Původní řešení progresivní společenské destrukce

Vedeni snahou o obnovení morálního prostředí ve společnosti, které podmiňuje úspěšné soužití občanů a zajišťuje vysoký ekonomický výkon, žádáme o zakotvení zákona do Ústavy České republiky, zakazujícím vraždu, krádež a lež, platného pro všechny občany bez rozdílu, který se nedá zvrátit nějakými umělými nepřirozenými zákony, iniciovanými a odsouhlasenými omezeným počtem jedinců.


Karel Pavlíček; foto: archiv redakce

Opět, jako původně, je klíčem k úspěchu volba lidí, kteří jsou dostatečně rozumově vybavení k tomu, aby respektovali zákaz vraždy, krádeže a lži. Ale posledních pět tisíc let je to stále stejné, otročíme zločincům, kteří nás mocensky ovládli. Je to jako zakletí a nemůžeme najít řešení, když okolnosti s devastací životního prostředí jsou stále naléhavější. Celou antropogenezi druhu člověk trvající milion let bylo všechno v pořádku, proto jsme stále tady, ale šém jsme ztratili tak dávno, že nikdo si nedovede ani vzpomenout, jak vypadala společnost svobodných lidí. Naopak všichni si myslí, že tohle násilné zlodějské provizorium je normální a funkční, že jsme vedeni elitou, která si říká politici. Ve skutečnosti jsme vláčení jen primitivními násilníky, a jestli se jich nezbavíme, budeme mít problémy s přežitím – už teď chátrá evropská civilizace. Situace se dramatizuje, už to vnímají i děti, které se bojí budoucnosti. Musíme navázat na okolnosti a činy, které vzbuzovaly naději. Zatím nás odírají, jak zákon káže, a běda, kdyby se někdo odvážil nezaplatit daňové výpalné, to by nám teprve ukázali, jaká tvář se skrývá za jejich úsměvy před televizními kamerami. Dívejte se skrz měkký rosol těch unylých očí a spatříte svého nepřítele.

Máme na dosah ohromující sociální a ekonomický úspěch v návaznosti na okolnosti z konce 19. století, kdy na fungování omezeného státu stačilo deset procent daní, politici vykonávali svoji činnost jako čestnou, bezplatně. Platilo kuriální volební právo. V principu se jednalo o přímou demokracii, když k tomu doplníme odsouhlasení a iniciování zákonů referendem, tedy občany, jak se tři sta let úspěšně praktikuje ve Švýcarsku a Lucembursku, a volební právo, kdy volit mohou jenom ti, co platí přímé daně, nastolíme odzkoušený a úspěšný společenský pořádek, kterým realizujeme příznivé sociální prostředí a znásobíme výkonnost ekonomiky. Úspěch takto spravovaného státu ve druhé polovině 19. století dokumentovala výstavba vesnic, center měst s domů s ozdobnými fasádami, které dnes chrání památkový ústav, rozvíjela se věda, technika, lékařství, měli jsme vysoký demografický přírůstek ve společnosti, která respektovala křesťanskou morálku.

Po první světové válce politici začali zvyšovat daně, přestali se křižovat a ctít Desatero, až na pár farizejů, a všichni se dali na lup.

Motivem neschopných je zločin.

Když ovládají policii a pořídili si státní jurisdikci, nemusejí se s bambitkami schovávat v křoví a přepadat pocestné, riskujíce zranění nebo smrt od těch, co se brání.

Je nutné znovu zavést přímou demokracii a volební právo zvýhodňující pracující platící přímé daně. Rozhodující slovo ve společnosti musejí mít lidé, kteří se účastní tvořivého pracovního procesu, kteří osvědčili svoje morální schopnosti na svobodném trhu. Musíme vrátit okolnosti do původního stavu, který nám zajistil přežití, když sto let trvá bláznivá a nebezpečná improvizace s vládou přihlouplých zlodějíčků.

Musíme politikům to rozhodování o těch, co nejsou v sále, tedy v parlamentu, senátu a na hradě, tedy o nás všech ostatních nepřítomných, rozmluvit, když posledních sto let zběsile řádí s mnoha obětmi, momentálně jsou na řadě naše děti a vnuci. Pokud si o sobě nemyslí, že jsou zástupci bohů na zemi, vůbec nic je neopravňuje k tomu, aby o nás rozhodovali jak o malých dětech, zvlášť když někteří z nich mají ještě skořápku na zadnici. Tohle se vám zakazuje, tohle nesmíte pod pokutou padesát tisíc až dva miliony, naopak musíte nám platit různé poplatky, především koncesionářské, daně, DPH, EET, vysoké spotřební daně, na Romy, na migranty, hlavně na nás.

Příčinou všeobecného neúspěchu je ponurá skutečnost spočívající v tom, abychom konečně pochopili, oč se tady posledních pět tisíc let v podstatě opakovaně jedná včetně takzvaných vzdělanců vybavených jen pamětí a úměrně tomu žádnou logikou, která by jim pomohla analyzovat situaci. Umějí pět jazyků, absolvovali univerzity v zahraničí, ale ti jsou na tom dokonce hůř než ostatní, protože jsou nepraktičtí, a proto se nejčastěji stávají poskoky vládnoucích, přiživujíce se na tom, co spadne politikům ze stolu, což bývá zpravidla docela lukrativní.

Pořád musíme platit poplatky a daně, je to pro ně trochu jednodušší, než nás honit na robotu, ale stejně ponižující pro obě strany. Středověcí panovníci odstraňovali nevolnictví a útlak proto, aby zvýšili výkon hospodářství, protože chápali, že svobodný občan je mnohem výkonnější, takže když se mu ponechá na přežití, dá se postavit větší a lépe vyzbrojená armáda, což podmiňovalo vladařův úspěch. Momentálně panuje mír, takže politici zjišťují, že není důvod uvolňovat pracujícím daňové břemeno. Zatím nezjistili, že sucho a vedra jsou příznaky pokračujícího oteplování planety díky růstu CO2 v atmosféře a že bude potřeba provést nákladná opatření na zastavení tohoto jevu.

Při zkoumání příčin nebezpečného společenského vývoje je rozhodující skutečnost, že před pěti tisíci lety jsme postupně opustili selektivní určování těch, co nás povedou, když před tím to byli ti nejlepší sběrači, lovci, zemědělci, kteří nás vedli, abychom úspěšně vzdorovali nepříznivým přírodním podmínkám a konkurenci dalších lidských uskupení.  V zástupní demokracii je tahle klíčová záležitost s určováním vedoucích ponechána náhodě, dokonce obvykle rozhoduje populistické lhaní politiků o tom, co bude jakoby zadarmo, až budou u koryta, průvodním jevem je výkon policejního a justičního násilí. Naše bezprostřední okolí je naplněno, prakticky není kam uniknout.

Karel Pavlíček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *