Spolek Obchvat chce velký obchvat

V minulých dnech se uskutečnila valná hromada spolku Obchvat, které se zúčastnil rovněž znojemský starosta Jan Grois. Zástupci obou stran se sešli už nejednou a také tentokrát řešili dostavbu posledních 752 metrů rozestavěné části stavby – což je podle jejich vyjádření společným zájmem. Jenomže při debatě se dostali do vyhroceného sporu ohledně křižovatky, která by měla spojovat obchvat se silnicí číslo 413 mezi kruhovým objezdem u Baumaxu a Suchohrdly.


Jednatel spolku Obchvat Michael Straka, předsedkyně Lenka Poláková a místopředsedkyně Ludmila Krejčová; foto: -bur-

Debatovalo se také o velkém obchvatu, který by měl nahradit podobu současného, a jenž navíc není brán jako obchvat, ale pouze jako pouhá přeložka silnice.

Dostavbou zbývajících sedmi set padesáti dvou metrů by měla stavba současného obchvatu skončit a v podobě avizované Ředitelstvím silnic a dálnic již dále nepokračovat.

„Dnes je již naprosto jasné, že budovaný obchvat není obchvatem v pravém slova smyslu, ale vnitroareálovou silnicí, což začíná chápat stále více lidí. Mezi nimi i starosta Jan Grois. Ten inicioval první setkání se spolkem a Městem v únoru tohoto roku. Od té doby jsme se sešli několikrát. K zakončení přeložky chybí 752 metrů,“ prohlásila Lenka Poláková, předsedkyně spolku Obchvat.

Podle Polákové je mimoúrovňová křižovatka nesmyslná, jelikož by hyzdila krajinu. Poláková by místo ní raději viděla kruhový objezd. Ten je ale podle starosty v rozporu s podmínkami vlivů stavby na životní prostředí, protože na kruhovém objezdu auta musejí zastavit a pak se opět rozjet, čímž do ovzduší vypouštějí větší množství zplodin oproti průjezdu mimoúrovňovou křižovatkou, kde zastavovat nemusejí.

Z jednání všech zúčastněných sice vyplynulo, že dokončit zbývající část obchvatu je nutné, jenomže ze strany spolku Obchvat jsou podnikány kroky, které jsou s tímto tvrzením v příkrém rozporu.

Dostavbě stojí v cestě pozemek jednatele spolku Michala Straky, který za něj požaduje zhruba sedm milionů korun, což je podle Města Znojma, které mu nabízí okolo tří a půl milionů, mimořádně nadhodnocená částka. Nadto Michal Straka podal na starostu Jana Groise stížnost na systémovou podjatost.

Od dubna letošního roku je tedy díky Strakově stížnosti řízení o dostavbě pozastaveno.

Řízení sice bude obnoveno, protože Strakova stížnost byla zamítnuta, nicméně Poláková prohlásila, že se řízení pokusí zastavit znovu, tentokrát s požadavkem vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí. „Platnost tohoto dokumentu je pět let, ale obchvat má vyhodnocení z února roku 1994. Jak je vidět, obchvat je i stavbou, kterou provázejí podvody,“ tvrdí Poláková.

Všemožnými pokusy zastavit dostavbu současného obchvatu, nebo přeložky silnice, jak by se správně měla nazývat, chce spolek Obchvat docílit toho, aby se Ředitelství silnic a dálnic přeorientovalo na stavbu takzvaného velkého obchvatu, který by měl procházet…

Celý článek najdete v aktuálním vydání Znojemska na všech novinových stáncích nebo online zde.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *