Archeologicky patříme k nejvíce rabovaným okresům

Archeologové a detektoráři. Dvě skupiny osob, jež pojí láska k historickým předmětům. Avšak vzhledem k tomu, že amatérští hledači pokladů jsou částí profesních archeologů vnímáni jako škodná, stojí oba tábory stále raději na své straně barikády. Přesto mohou být nálezy amatérských hledačů, kteří používají ve své práci detektor kovu, pro Archeologický ústav stejně tak důležité, jako objevy učiněné při vykopávkách vedených profesionálními archeology. Proto se snaží zástupci Archeologického ústavu Av ČR, Brno, oba vzájemně někdy nedůvěřivé tábory sblížit formou společných setkání. Jedno z nich proběhlo v minulých dnech také ve Znojmě.


Pracovník Archeologického ústavu Balász Komoróczy; foto: -bur-

Podle pracovníka Archeologického ústavu Balázse Komoróczyho patří znojemský okres mezi detektoráři k těm nejvyhledávanějším a zároveň nejvíce rabovaným. „Zdejší region se řadí k nejbohatším jak na keltské nálezy z doby železné, tak z doby římské, což jsou pro detektoráře velká lákadla. Ale jen malé procento nálezů je odevzdáno muzeu,“ uvedl Komoróczy.

Právě neohlášené a neodevzdané nálezy vytvářejí mezi oběma skupinami napětí. Jedné vadí ztráta společného historického dědictví včetně důležitého historického kontextu každého nálezu, druhá se bojí, že jí bude hrozit postih.

Někdy objev i takzvaného detektoráře může přispět k zásadní změně vnímání historických událostí. Problém nastává ve chvíli, kdy amatérský lovec pokladů nalezený předmět neodevzdá a raději jej uschová do soukromé sbírky, případně vymění za jiný, či prodá. V takovém případě se dopouští porušení zákona, neboť veškeré nálezy patří z právního hlediska Kraji.

„Neodevzdaný nález je porušením zákona,“ zmiňuje Komoróczy, ale dodává, že v této oblasti je v zákoně mezera a sám by byl nakloněn právní úpravě. „Byl bych pro více diferenciovaný přístup, jednak pozitivní vůči těm, kteří nálezy odevzdávají a nehledají je za účelem obohacování, a tvrdší vůči těm, co je neodevzdávají.“

Podle jeho mínění se totiž drtivá většina nálezů do muzeí nedostane, protože si je hledači ponechávají.

„Myslím si, že co se týká nálezů archeologických mincí, bude to drtivá většina. U ostatních předmětů se možná nejedná o tak vysoký podíl, ale pořád jde o podíl značný. Myslím si, že pořád ještě většina hledačů cestu k archeologům a k muzeím nenašla.“

Za stávající právní situace ale Balázs Komoróczy nevidí mnoho způsobů, jak detektoráře k odevzdání nálezů motivovat. „V žádném případě motivací nemůže být finanční…

Celý článek najdete v aktuálním vydání Znojemska na všech novinových stáncích nebo online zde.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *