Městská policie označí další kola

ZNOJMO  V prostorách služebny Městské policie budou strážníci 9., 16. a 17. listopadu opět značit jízdní kola a invalidní vozíky roztokem syntetické DNA, díky které jsou v případě odcizení lépe identifikovatelné. Značení bude probíhat od 08.20 do 16.20 hodin.Takto označená kola budou zaregistrována do mezinárodní databáze, do které má přístup i znojemské oddělení Policie České republiky.

Princip značení spočívá v tom, že se na kolo či vozík nanese na několik míst roztok, který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným kódem. Toto značení je viditelné pouze pod UV zářením a kód je čitelný pouze za pomoci zvětšovacího zařízení.

Forenzní značení zabere dvacet minut a zájemci si s sebou musejí vzít čisté jízdní kolo, doklad totožnosti a doklad o nabytí vlastnictví (v případě že tento doklad nemají k dispozici, podepíší čestné prohlášení).

Dále je třeba si předem rezervovat konkrétní termín značení na telefonním čísle 515 22 55 55 či osobně na služebně Městské policie Znojmo. Neregistrovaní zájemci nebudou přijati.

Forenzní značení je určené pro osoby starší patnácti let a je zdarma.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *