Zvýšit bezpečnost s pomocí seniorů je nápadem, který se už osvědčil

Vedení města chce spolu s Městskou policií zvýšit bezpečnost na přechodech, které se nacházejí v blízkosti škol a školek. Na ranní hodiny, kdy se v těchto místech pohybuje nejvíce dětí a provoz u škol je nejintenzivnější, chtějí strážníci najmout výpomoc – seniory.


ilustrační foto

S projektem zapojit seniory při dohlížení na přechodech se Město inspirovalo v Liberci, kde již podobný projekt funguje.

„Od rodičů ve Znojmě často zaznívá, že jsou místa, kde je obtížné ulici přecházet. Kvůli špatné viditelnosti nebo pro velký provoz. Ten se ještě zvyšuje, když vozíme své děti do školy. Jde především o bezpečnost, a proto jsme se rozhodli tuto situaci řešit,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois.

V ranních hodinách se u přechodů u některých znojemských škol pohybují strážníci denně, dohlížejí na provoz a bezpečnost. Jsou ale i další ulice, které si pozornost vyžadují. Zájemci z řad seniorů by dohlíželi na přechody v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí Republiky. Senioři v dané lokalitě stráví vždy hodinu v čase od 07.00 do 08.00 hodin. Odměna za odvedenou práci bude 120 korun za hodinu.

„Z kapacitních důvodů se nám nyní nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Zájemci nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ vysvětluje Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo.

„Hledáme až sedm seniorů. Aby to pro zájemce bylo časově co nejméně náročné a zároveň měli vazbu k lokalitě, ve které budou dohlížet na bezpečí dětí na přechodech, budeme upřednostňovat ty, kteří v této lokalitě bydlí,“ doplňuje ředitel Ivan Budín.

V průběhu měsíce října bude Městská policie přijímat přihlášky a v listopadu vybere vhodné zájemce. Výhodou je zkušenost s řízením vozidel, vzhledem k tomu, že by se zájemce měl orientovat v dopravě a mít schopnost předvídání.

Následně dojde k zaškolení vybraných seniorů (listopad–prosinec). Budou vzděláni v oblasti zdravovědy i pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně zastavování vozidel. Pak získají úřední pověření k tomu, že mohou u přechodů zastavovat vozidla. Senioři by tak na přechody měli nastoupit od začátku roku 2020.

Jak se přihlásit

Kontaktními osobami budou strážníci z preventivní skupiny Městské policie v zastoupení Petrem Hladkým a Evou Smutnou. Na služebně Městské policie budou moci senioři vyplnit a odevzdat přihlášku či ji odeslat písemně na služebnu na ulici Jana Palacha anebo ji zaslat naskenovanou na e-mail prechody@mp.muznojmo.cz.

Přihláška je ke stažení na www.mestskapolicieznojmo.cz. Informovat se je možné i na telefonním čísle: 515 225 555.

Petra Maršounová tiskové oddělení Města Znojma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *