Pavel Štohl: Obchvat bude projednávat i Senát

Senátor Pavel Štohl končí pátý rok svého mandátu, což je dostatečně dlouhá doba pro bilanční rozhovor týkající se nejen výkonu jeho funkce, ale i aktuálního dění v regionu, což se týká zejména budovaného obchvatu.Pane senátore, při vstupu do Senátu jste sliboval, že ze své pozice se budete snažit přispět k řešení některých problémů regionu. Jak se vám daří plnit svoje předsevzetí?

Musím přiznat, že to není tak jednoduché, jak jsem si původně představoval. Ale i tak se naštěstí řada věcí podařila. Ať už to byla pomoc se získáním ministerského souhlasu dalšího fungování Základní školy v Kuchařovicích nebo vyřešení pracovně právních nejasností na znojemské jazykové škole, díky čemuž bylo umožněno její další pokračování.

Můžete uvést, co se naopak i přes vaši snahu nepodařilo?

Nepodařilo se – a to i přes moje opakovaná jednání s velvyslankyní České republiky ve Vídni Ivanou Červenkovou – získat společně s Retzem pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2021. Je to velká škoda, neboť tato výstava slibovala příliv několika stovek tisíc návštěvníků, a mohla tak výrazným způsobem přispět k rozvoji turismu v našem regionu.

V současné době je velkým tématem dokončení obchvatu. Můžete také zde být nějakým způsobem nápomocen?

Můžu pomoci nepřímým způsobem, to jest vykonávat funkci jakéhosi zprostředkovatele při řešení tohoto problému. A to se v minulých dnech také stalo, když jsem inicioval jednání v hospodářském výboru Senátu, jehož výsledkem je, že koncem října se uskuteční na půdě Senátu jednání ohledně situace obchvatu.

Můžete to vysvětlit podrobněji?

Na jednání budou přítomni zástupci ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, v jejichž gesci jsou postupy při přípravě a povolování staveb dopravní infrastruktury. Chtěl bych, aby představitelé našeho regionu, jichž se obchvat týká, to jest zejména Znojma, Kuchařovic a Suchohrdel, případně ostatní zástupci, měli možnost s nimi diskutovat a společně hledat možná řešení.

V čem vidíte největší problémy?

Jak asi většina ví, v současné době se dokončuje jedna etapa obchvatu, v důsledku čehož se odkloní doprava kamionů, což je pro Znojmáky dobrá zpráva. Ale je třeba říci i písmeno b, které již není tak příznivé. V důsledku toho, že dosud nebyly vykoupeny všechny pozemky potřebné pro stavbu obchvatu, kamiony budou odkláněny sice mimo Znojmo, ale směrem na Kuchařovice a Suchohrdly, což je pro tyto obce přímo katastrofální. Pro úplnost dalším problémem je zahájení dalších etap obchvatu, ale pro mě je nejdůležitější vyřešit situaci obou výše zmiňovaných obcí.

Myslíte si, že tato jednání mohou problém obchvatu plně vyřešit?

To určitě ne. Cílem je ale vysvětlit si, jaké jsou možnosti řešení. Například nakolik je reálné zařazení stavby do vyhlášky o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, a tím pomoci mimo jiné s řešením vykupování pozemků, což je dle mého názoru v současné době úplně to nejdůležitější.

Navrhl jste na ocenění předsedou Senátu úspěšného manažera Jiřího Hamzu. Můžete k tomu říci bližší informace?

Senátoři mají možnost navrhnout předsedovi Senátu výjimečné osobnosti z regionu k vyznamenání. Rozhodl jsem se navrhnout právě Jiřího Hamzu, jehož úspěchy jsou spojeny jednak s basketbalem, kdy dovedl jako generální manažer reprezentace český tým k titulu mistryň Evropy, a jednak s biatlonem, kdy stál za  úspěchy českého biatlonu na olympijských hrách v Soči. Díky němu se podstatně zvýšila popularita biatlonu v republice. Předseda Senátu Jaroslav Kubera tak v předvečer české státnosti udělil Jiřímu Hamzovi stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Zpracoval: -TIK-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *