Rezolutně odmítám, že by Marta Bayerová chodila do vyučování pod vlivem alkoholu

V předminulém čísle Znojemska vyšel článek redaktorky Alžběty Janíčkové s názvem Šmouhy na Šmahajově škole má na svědomí Marta Bayerová. Obrželi jsme vyjádření ředitele Základní školy na Náměstí Republiky Jiřího Šmahaje, které otiskujeme v plném znění.


Ředitel ZŠ náměstí Republiky Jiří Šmahaj; foto: -jan-

V pondělí 9. září vyšel v MF Dnes článek, který se týkal naší školy, následně v týdeníku Znojemsko byl uveřejněn článek Šmouhy na Šmahajově škole. V obou článcích se objevila řada skutečností, na které musím reagovat.

Tři dny před zahájením školního roku 2018/19 rozvázala pracovní poměr dohodou vyučující fyziky. Sehnat aprobovaného fyzikáře je v dnešní době téměř neřešitelný problém (viz týdeník Znojemsko ze dne 2. září 2019).

Z oslovených učitelů fyziky byla ochotna přijít pouze paní učitelka Marta Bayerová. Dohodli jsme se tak, že v okamžiku, kdy se nám podaří sehnat jiného vyučujícího daného předmětu, převezme tento vyučující hodiny fyziky. Učitele fyziky se nám podařilo sehnat v červnu, tedy mnohem dřív, než vyšel výše uvedený článek.

Stížnosti na kvalitu výuky ze strany rodičů jsem řešil zvýšenou hospitační činností v hodinách fyziky – 10 hospitací (běžnou praxí je jedna hospitace u vyučujícího v předmětu za školní rok) a na mimořádném jednání s rodiči.

Rezolutně odmítám, že by paní učitelka Bayerová chodila do vyučovacích hodin pod vlivem alkoholu. Za celý uplynulý školní rok si nikdo z rodičů nestěžoval, že by paní učitelka Bayerová na naší škole učila pod vlivem alkoholu.

Pokud si někdo spojuje politickou minulost paní učitelky Bayerové a mojí osoby (nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany) s akutním nedostatkem aprobovaných fyzikářů, je mi to upřímně líto.

Své vyjádření jsem redaktorce Znojemska opakovaně posílal již předminulý týden před redakční uzávěrkou (11. září a 12. září), nebylo však uveřejněno.

Jiří Šmahaj ředitel

Poznámka redakce:

Reakci pana ředitele jsem samozřejmě četla. Nic z toho, co v ní uvádí, není v rozporu s tím, co jsem v článku napsala. O propojení nedostatku odborně způsobilých fyzikářů s politickou minulostí pana Šmahaje a paní Bayerové nebyla vůbec řeč, jen jsem prostřednictvím kontaktů obou v této sféře poukázala na jejich přátelské vztahy a na možnost, že stanoviska pana ředitele mohou být tímto ovlivněna. Jakkoli na všem, co jsem napsala, trvám, jádro problému vidím někde jinde.

K napsání článku mě vedly stížnosti rodičů tlumočené redakci naší, ale i redakci Mladé fronty Dnes. Všechny tyto stížnosti upozorňovaly na alkoholickou závislost Marty Bayerové, což se odráží na úrovni její učitelské práce. Alkoholický problém sice nebyl prokázán oficiálně nikdy (což jsem v článku zdůraznila), avšak indicií odkazující na její nevhodné pedagogické působení na žáky bylo zaznamenáno mnoho.

A v tomto smyslu jsem považovala za nutné zastat se především dětí, které by nikdy neměly být obětí dospělých. To ostatně nepřímo přiznává i Jiří Šmahaj upozorňující na další stížnosti rodičů, které řešil osobním setkáním s nimi a hospitacemi. Bylo to ale dostatečné? Navíc u školy, která má vysoký odborný kredit a velmi dobrou pověst?

Od jejího vedení jsem však ještě obdržela dodatečné upozornění, že Marta Bayerová, kterou jsem uvedla jako učitelku fyziky (je tak stále prezentována i na webových stránkách školy) a jejíž roli převezme jiný pedagog, už tento předmět od 1. září nevyučuje a pracuje jen na částečný úvazek jako vyučující jiného předmětu. Otázkou zůstává, zda je tím věc zcela vyřešena.

A ještě něco osobního. Článek se mi vůbec nepsal dobře. Jsem si dobře vědoma síly kritického slova, toho, jak působí na veřejnost, jak může zranit, očernit, ale třeba i pomoci. Paní Martě Bayerové přeji zcela upřímně v jejím pracovním i soukromém životě hodně síly.

Alžběta Janíčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *