Zůstane po otřesech miroslavské radnice ve hře staronový Roman Volf?

Pondělní zasedání zastupitelstva v Miroslavi přilákalo neobvykle velkou pozornost veřejnosti. Vedení města nebylo spokojeno s prací místostarosty Petra Augusty a rozhodlo se jej po necelém roce odvolat z funkce. Dle starostky Elišky Nohavicové a některých radních Augusta dlouhodobě neplnil své pracovní povinnosti, šířil pomluvy a poškozoval vedení města. Augusta nařčení odmítá a tvrdí, že jde o osobní neshody a zášť ze strany starostky Elišky Nohavicové.


Bývalý místostarosta Petr Augusta a starostka Eliška Nohavicová; foto: -bur-

Nohavicová: Spolupráce s panem Augustou není možná

„Tato situace není jednoduchá, ani příjemná pro nikoho z nás. Dospět k tomuto rozhodnutí byl dlouhodobý proces, kdy jsme po několika měsících jako radní vyčerpali naše možnosti a usoudili, že máme natolik rozdílné představy o výkonu funkce místostarosty, že další spolupráce s panem Augustou není možná. Ukázalo se, že jsme často neměli pravdivé a úplné informace. Některé důležité spisy určené městské radě nebyly ze strany místostarosty vůbec předkládány,“ vysvětlila na úvod starostka Miroslavi Eliška Nohavicová.

Podle starostky Augusta například vedení města včas neinformoval o nutnosti zřídit technologie k odstranění fosforu z odpadních vod. Tato informace k radě města doputovala až po urgenci půl roku poté, co byla podána Povodím Moravy. S obdobnou letargií řešil i problémy uranu ve vodě, kdy nebyl ani po půl roce vyjednávání s dodavatelskými firmami a Jihomoravským krajem schopen připravit projekt.

Městu nyní v obou případech hrozí vysoké pokuty.

Místostarosta si nevedl dobře ani v oblasti řízení některých městských organizací, které spadaly do jeho gesce. Kvůli konfliktům s ředitelem Správy majetku města byla starostka nucena převzít řízení této organizace. Neshody s lesním hospodářem Dušanem Utinkem dokonce vygradovaly v trestní oznámení, jehož podání Utinek našemu týdeníku potvrdil.

„S panem Utinkem jsem konflikt měl. Ale to, že na mě podal trestní oznámení, je pro mě novina. Nic o tom nevím,“ reagoval Augusta.

Po těchto lapáliích došlo ke změně organizačního řádu a starostka převzala další Augustovy povinnosti do své kompetence, čímž vznikl nesoulad v rozložení pracovního zatížení obou hlavních představitelů Miroslavi.

„Pan Augusta často zmiňuje, že je plně zaneprázdněn prací na investičních projektech, ale ani v tomto případě není rozložení zcela rovnoměrné. Já připravuji dvacet nových projektů, kdežto pan Augusta pouze osm. Podobně je to také u drobných projektů, kterých mám čtrnáct, kdežto pan Augusta devět. Nepoměr je zkrátka příliš velký,“ tvrdí starostka Nohavicová.

Největší problém však starostka vidí v neplnění úkolů uložených Radou města a v šíření pomluv, které vrhají na vedení města negativní světlo. Jako například u projektu rekonstrukce Údolní ulice…

Celý článek najdete v aktuálním vydání Znojemska na všech novinových stáncích nebo online zde.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *