Chodby pod louckým klášterem zmapovány

ZNOJMO Město si nechalo zpracovat studii stavu části sklepních prostor a podzemí louckého kláštera. „Pro budoucí využití každé památky je nejdůležitější mít přehled o jejím stavebně-technickém stavu, abychom věděli, jaká úskalí na nás čekají. Dosud jsme žádný podklad o tom, co se skrývá pod povrchem této části kláštera, neměli,“ vysvětluje místostarosta Znojma Jakub Malačka důvody, proč byly dané prostory zmapovány.


foto: archiv Města Znojma

„Monumentální klášter v Louce je rozlehlý komplex, jehož oživení je během na dlouhou trať. Studie nám odkryla, že se dá uvažovat i o využití sklepních prostor. Nyní máme k dispozici i počítačový 3D model první zmapované části podzemí. V budoucnu chceme zmapovat i další,“ dodal optimisticky Jakub Malačka.

„Geodeti se do sklepení dostali několika vstupy. Prozkoumali různé trasy chodeb a provedli jejich screening geodetickým skenerem. Nejdelší zaměřená chodba vede od důstojnického pavilonu přes Louckou ulici, Klášterní ulici a park, kde se točí k rohu hlavní budovy kláštera.

Kromě podzemních chodeb uvedených ve studii existují pravděpodobně pod budovami důstojnického pavilonu a prelatury i jiné podzemní prostory, a to v několika patrech,“ doplnila tisková mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

„Nyní řešíme varianty propojení jednotlivých částí, kde jsou původní vstupy a výstupy. Z toho poté vyplyne možné využití chodeb. Hlavním úskalím však budou bezpečnostní normy – vyřešit osvětlení, únikové východy, vstupy. Prostory by pak mohly posloužit třeba pro únikovou hru, která by byla tematicky spojená s louckým klášterem. Nebo by mohla vzniknout prohlídková trasa a ukázka toho, jak chodby využívali mniši, k čemu pak armáda. Těch variant je opravdu několik,“ uzavírá místostarosta Jakub Malačka.

Chodby, i ty, ke kterým se v současné době lze dostat, jsou zaneseny sutí, bahnem nebo jsou částečně zasypané a nelze dál projít. Vyčištění chodeb je vyčísleno v řádech stovek tisíc korun.

-TIK-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *