SVČ Znojmo pro nejmenší sportovce i tanečníky

Malé předškolní děti, respektive kroužky pro ně, zaujímají na SVČ Znojmo poměrné velkou část pestré nabídky. Jelikož se jedná o nejmenší děti, je ve všech kroužcích kladen důraz na zpřístupnění dovedností formou her a dobře zvolených motivací. Jak jinak naučit děti, aby se uměly postavit do zástupu jedno za druhé, když si s nimi napřed nezahrajeme na hada? Pak už jen stačí říct: „Děti, uděláme hada,“ a všichni vědí, co je čeká a kam se mají postavit.Za plynulou výukou této věkové skupiny stojí jednak pevné nervy pedagoga, ale zejména stanovení a seznámení s pevným řádem a pravidly, jak se v hodině děti smí a nesmí chovat, aby zamezily zranění sebe a svých kamarádů. Když děti pochopí už na začátku kroužku, co se smí a nesmí, je to poloviční výhra pro celý kolektiv, který potom šlape jako hodinky.

Rodiče svoje dítě mohou přihlásit do zájmových vzdělávání mnoha zaměření, ovšem největší část pro nejmenší děti zabírají pohybové a taneční kroužky.

Pohybové přípravky pro nejmenší nabízí mnoho kroužků SVČ Znojmo určených později pro starší děti. S předškoláky se tak můžeme potkat např. v Gymnastické školičce nebo Úvodu do bojových sportů.

Obecně zaměřené zdokonalování a prohlubování fyzické zdatnosti probíhá v kroužku Tygříci. Zde děti získávají základy pohybové obratnosti, jsou seznámeny se základy různých sportů, které mohou dále ve starším věku rozvíjet v dalších kroužcích. Hry a soutěže tak pomáhají dětem zvládnout zdolat překážkovou dráhu, správně chytit míč nebo provést kotoul vpřed či vzad.

Podobně vedený je i kroužek Benjamínci, který je určen dětem ve Chvalovicích. I zde se děti učí správně ovládat a posilovat svoje tělo, vhodně zacházet s různými cvičebními pomůckami a odreagovat se při jednoduchých pohybových hrách. Navíc je tento kroužek také zaměřen na základní taneční průpravu a nacvičení tanečního vystoupení pro rodiče při vánoční besídce a na závěr školního roku pro širokou veřejnost v rámci akce – Diamantbraní.

„Tanec je jako život: je dobré mít ho naplánovaný, ale je třeba být připraven i improvizovat.“ Přesně toto platí pro taneční kroužky pro nejmenší děti. Každý pedagog musí chodit do hodiny s připraveným plánem výuky, ale do jisté míry musí počítat s tím, že malé děti jsou takové malé nevyzpytatelné živly, které dokáží přinést do naplánované hodiny buď svěží vítr, nebo způsobí malou přeháňku, se kterou si však poučený pedagog musí umět poradit nejlépe s nadhledem a vstřícným přístupem.

Pro nejmenší tanečnice a tanečníky se nabízí celá škála kroužků. Pro velmi hravé děti, které však chtějí proniknout k základům tance, se nabízí kroužek Hravá koťata. Jak již název napovídá, většinu hodiny si děti spíše hrají, ale zároveň se učí správnému tanečnímu pohybu. Pokud děti chtějí proniknout k základům klasického tance či baletu, je pro ně kroužek Minipiruetka (4-6 let) a na něj navazující kroužek Piruetka (6-9 let). Zde se děti seznamují se základními prvky baletního tance. Zároveň se zde u nich dbá na ladnost pohybu a podporují se jejich schopnosti improvizace a sebevyjádření. Pokud se děti zhlédnou v břišních tancích, které mohou být velmi rozmanité – vlnivé a pomalé, jindy rychlé a třesavé – jsou pro ně také připraveny kroužky pro nejmenší orientální tanečnice Prťata (4-6 let). Pro tanečnice a tanečníky, kteří se chtějí později vydat cestou moderních tanců, nabízí SVČ Znojmo kroužky Žabky mladší (4-5 let) a Žabky starší (6-7 let). Zde se děti seznámí s pohybovou a taneční průpravou, kde je kladen důraz na koordinaci těla a pohybu v rychlejším tempu.

 

Aktivity pro předškolní děti se ovšem nezaměřují pouze na pohyb nebo tanec, a proto se v SVČ Znojmo setkáte i s kroužkem pro nejmenší keramiky – Hliněnka nebo chovatele – Hrátky se zvířátky. Zkrátka v SVČ Znojmo rozvíjí talenty, dovednosti a schopnosti v různých oblastech již od útlého věku a jsou rádi, když se k nim jejich nejmenší později vrací i ve starším věku…

Ivana Herzigová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *