Hlásit a potírat černé skládky se vyplatí nám všem

ZNOJMO Existence černých skládek je problém asi každého města či obce. Neukáznění občané odkládají pytle s odpadem u košů v centru města, hromadí krabice nebo nábytek u kontejnerových stanovišť na tříděný odpad nebo zakládají skládky u silnic i v přírodě. Každý by si měl však uvědomit, že za založení černé skládky hrozí pokuta. Černé skládky bohužel vznikají i přesto, že občané mají možnost odkládat větší odpad na sběrných dvorech.


foto: Zuzana Pastrňáková

Výše uvedené příklady mají jedno společné – jedná se o odpad, který ve valné většině případů patří na sběrné dvory. Samotné umisťování jiných druhů odpadů, než pro která jsou separační hnízda určena, je již založením černé skládky.

Kam tedy s přebytečným odpadem, který nepatří do popelnic nebo do kontejnerů na tříděný odpad?

Odpovědí jsou sběrné dvory. Ty najdou občané Znojma v Dobšické ulici a v Příměticích. Provozuje je společnost FCC Znojmo a slouží především k převzetí odpadů, které produkují domácnosti ve Znojmě a jeho příměstských částech a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se tam nevejdou, nebo tam nepatří. Pro Znojemské je navíc odložení odpadu na dvoře zdarma, stačí se prokázat občanským průkazem.

Cesta k hlášení černých skládek je prostá. Odstranění černé skládky zajišťuje Město. Pokud na nějakou narazíte, můžete ji nahlásit na Městskou policii (tel. číslo 156) nebo na odbor investic a technických služeb (515 216 133).

Další možností, jak ihned informovat Městský úřad, je aplikace Zlepšeme Česko. Stačí skládku vyfotit, popsat přesné místo a informace se dostane k zodpovědným úředníkům. Přes aplikaci lze také nahlásit nefungující osvětlení, poničený majetek obce nebo například nepořádek v parcích či v lese.

Zuzana Pastrňáková tisková mluvčí Města Znojma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *