Vyřizují si na miroslavské radnici osobní účty?

Jak už to bývá, nové vedení města nemá téměř nikdy lehký úkol. Nové pořádky střídají staré, a to nemusí být všem pochuti. Stejně tak absence zkušeností v nově nabyté pozici může vést k přešlapům. Komunikace mezi jednotlivými subjekty se tak snadno promění v chaos.Dalo by se říct, že do podobně svízelné situace se dostalo zastupitelstvo Města Miroslav. A to ve chvíli, kdy na posledním zasedání vygradovalo nedorozumění mezi příspěvkovou organizací Správou majetku města Miroslav a jejím zřizovatelem Městem Miroslaví.

Podivné kroky

Nad některými kroky vedení města se podivovali opoziční zastupitelé, ale také někteří občané, kteří byli tomuto verbálnímu incidentu přítomni.

„Když jsem si nastudoval materiály městské rady, nabyl jsem dojmu, že se z velké části zabývá Správou majetku města. Například bod o tom, že rada ukládá místostarostovi, aby upozornil ředitele Správy majetku města na důsledné dodržování etického kodexu. Tento bod se v textu opakuje několikrát. Připadá mi to jako vyřizování osobních účtů,“ je přesvědčen Roman Volf, který je opozičním zastupitelem, jenž byl v předchozích dvaceti letech miroslavským místostarostou.

Jeho nástupce Petr Augusta byl před usednutím do křesla místostarosty po posledních volbách, sedm let zaměstnancem Správy majetku.

„Současný místostarosta byl podřízeným ředitele Správy majetku Martina Plechatého. Připadá mi to, že některé kroky místostarosty jsou záminkou k vyřizování osobních sporů. Nemám pocit, že by Plechatý po tolika letech zkušeností nevěděl, jak se má chovat,“ naráží Volf na pověření místostarosty Augusty, aby Plechatého upozornil na důsledné dodržování etického kodexu.

Kdo se provinil?

V čem přesně měl ředitel Správy majetku města Miroslavi Martin Plechatý, který je současně i zastupitelem Miroslavi, porušovat etický kodex, se nám zjistit nepodařilo. Avšak místostarosta Petr Augusta, se údajně uchyloval k zásahům, které nebyly v jeho kompetenci.

„Bohužel nepochopil svou úlohu místostarosty a vměšoval se do přímého řízení pracovníků Správy majetku města. Chtěl přerozdělovat práce, což není v jeho kompetenci,“ podotýká Plechatý.

Augusta tvrdí, že konal pouze to, k čemu byl pověřen, a nechápe humbuk kolem celé situace.

„Byl jsem pověřen radou města, abych zadával Správě majetku města práci, kterou město potřebovalo udělat. Sedm let jsem byl zaměstnancem Správy majetku města a jsem za to rád. S nikým si žádné účty nevyřizuji, stoprocentně ne. Byl jsem překvapen, co na zastupitelstvu zaznělo,“ komentoval dění místostarosta Augusta.

Jestli jde o vyřizování osobních účtů a jak přesně jednání mezi místostarostou a ředitelem probíhala, neví ani starostka Miroslavi Eliška Nohavicová. Jednání ovšem nabrala pozitivní kurz poté, co sama převzala iniciativu.

„Pan místostarosta Petr Augusta pravidelně navštěvoval Správu majetku města, kde docházelo k nějakým interakcím a koordinaci problémů, které nebyly často úplně šťastně řešeny. Já jsem u těch jednání mezi panem místostarostou a panem ředitelem nebyla. Takže nedokážu říct, jestli šlo o nějakou osobní mstu. Ale z naší strany došlo k úpravě. Byly zavedeny pravidelné schůzky u mě v kanceláři tak, aby tok informací byl okamžitý, jasný a abychom všechno vyřešili,“ uvedla Nohavicová.

„Po několika nešťastných vstupech pana místostarosty se do věci vložila paní starostka. S tou se nám podařilo sladit naše činnosti, a spolupráce funguje, jak má,“ potvrdil slova starostky Plechatý.

Nezabránil problémům, přišel o dvacet procent platu

Nicméně situace mezi Správou majetku města a vedením města se opět zhoršila, když si vedení v rámci schvalování účetní závěrky vyžádalo předložení mzdových listů…

Celý článek najdete v aktuálním čísle regionálního týdeníku Znojemsko na všech novinových stáncích nebo online zde.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *