Pasování prvňáčků na čtenáře

V minulých dnech se v budově Jevišovické radnice uskutečnilo pasování prvňáčků místní Základní školy na čtenáře. Děti pasoval Hynek z Kunštátu zvaný Suchý Čert. Akci pořádala Městská knihovna ve spolupráci se Základní školou. Hynek z Kunštátu přednesl dětem Zákon rytířů řádu čtenářského.V rámci programu přednesly žákyně 6. třídy ZŠ Tereza Vaňková a Adéla Hochová báseň Čtenářka. Děti potom ukázaly, nejen Hynkovi z Kunštátu, jak umějí číst, a následně byly pasovány, obdržely pamětní list a knihu z projektu Knížka pro prvňáčka. Závěrem děti složily čtenářský slib. Akce se účastnili také další hosté, jako například ředitel ZŠ Mgr. Pavel Šareš, rodiče a prarodiče dětí a další.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli a připravili tak dětem nezapomenutelný zážitek, a kterými jsou: Antonín Košíček, který se převtělil do postavy Hynka z Kunštátu, Jolana Karlová – třídní učitelka 1. třídy, která děti skvěle připravila, Marie Stará – bývalá jevišovická knihovnice, která tradici pasování v Jevišovicích zavedla, Marie Straková, která se letos ujala přípravy a fotografování, Tereza Vaňková a Adéla Hochová, které recitovaly báseň, Jana Březinová, která také zajistila fotodokumentaci, Pavel Šareš, ředitel Základní školy a rodiče a prarodiče dětí.

Děkujeme také Městu Jevišovice za podporu a kavárně Čas na kávu za sladkou odměnu pro děti.

Poděkování patří také Ivetě Bláhové za květiny.

-kom-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *