Za archeologií na Cornštejn

V první polovině října loňského roku proběhl v prostorách sklepení zříceniny hradu Cornštejna záchranný archeologický výzkum, při kterém došlo k částečnému odtěžení mocné vrstvy stavební sutě, vzniklé destrukcí pater starého hradního paláce.Hrad se nachází na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. S výstavbou Cornštejna coby posílení obrany blízkého Bítova se započalo v první třetině 14. století Raimundem z Lichtenburka. V jihovýchodní části nádvoří byl postaven podsklepený palác (dnes označovaný jako starý). Horní patro sklepa tvořil původně jednolitý, valeně zaklenutý prostor. Spodní část cisterny na pitnou vodu byla situována mimo půdorys paláce a vytesána ve skále.

David Rožnovský, archeolog Jihomoravského muzea, přibližuje výzkum: „Během loňské etapy výzkumu se nám podařilo odkrýt přístupové, do pravého úhlu lomené schodiště vedoucí do sklepní cisterny. První část je tesaná přímo do skalního podloží, kdežto druhá je zděná z velkých plochých kamenů. Obě části schodiště jsou od sebe odděleny prostornou podestou. Z nálezů vynikají zejména zlomky pozdně gotických kachlů s různými motivy. Jeden z motivů se podařilo identifikovat jako archanděla Michaela zabíjejícího draka.“

Výzkum bude mimořádně veřejnosti představen v sobotu 1. června 2019 v rámci programu na zahájení návštěvnické sezony Vzhůru na Cornštejn!, kdy od 10.30 do 16.30 hodin mohou zájemci nahlédnout do zákulisí výzkumu přímo s archeologem muzea Davidem Rožnovským.

-karm-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *