Čí vinou farář zemřel, ví jen Bůh

Marcin Dawid Želazny, oblíbený farář z Trhových Svin, zemřel za nevyjasněných okolností ve Znojmě 28. prosince minulého roku. O případu dodnes kolují „zaručené“ zprávy, a přestože od smutné události uplynulo několik měsíců, diskuze neutichly.


Ilustrační foto

Kněz přijel údajně za svým kolegou. A přestože mu tenkrát lékařský personál znojemské nemocnice, kam ho dopravila zdravotnická služba, poskytl okamžitou péči, pomoci mu už nebylo možné.

Záchranáři přijeli včas, byli ale přivoláni pozdě, a to v okamžiku, kdy už měl otec Marcin nakročeno na onen svět.

Katolický duchovní skonal v důsledku vážného poranění dutiny břišní. Ihned vzápětí se vyrojily pochybnosti, zda si poškození organismu nepřivodil sám. Policie však už loni sdělila, že provedená pitva vyloučila vinu kohokoliv dalšího – nicméně šetření stále pokračuje.

Kolem samotné tragédie však vládne podivné ticho.

Čas od čas se objeví případ, který je tak citlivý, že jej obestírají dohady, fámy a dezinformace. Popisovaná kauza vykazuje právě takové charakteristiky.

O tajemné smrti jedenačtyřicetiletého představitele katolické církve spekulují polská média a veřejností kolují nejrůznější verze, z nichž ovšem žádnou nelze ověřit stoprocentně.

Ve vzácné shodě totiž tentokrát nejsou příliš sdílné tiskové mluvčí jak zdravotnické záchranné služby, znojemské policie, tak zdejší znojemské nemocnice.

Jisté jsou však v této chvíli dvě věci.

Že příčina smrti kněze byla velmi bizarní a že faktory zvláštního stavu, který otce Marcina zahubil, nezná zřejmě nikdo.

Mluvčí záchranky Michaela Bothová řekla, že k pacientovi byla vyslána sanitka (podle našeho zjištění se odvoz uskutečnil ze Stanislavovy ulice ve Znojmě). Přivolaný lékař faráře po zaléčení transportoval do nemocnice, kde skončil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. „Pro další informace se musíte obrátit na policii,“ doporučila redakci našeho listu Michaela Bothová.

Poslechli jsme a učinili přesně to, k čemu nás vyzvala.

Tisková mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová, které jsme se zeptali, o jaký druh poranění šlo a čím bylo způsobeno, však výřečná nebyla vůbec: „Soudní pitva vyloučila cizí zavinění. Případ zatím není ukončen. Další podrobnosti zveřejňovat nebudeme,“ konstatovala suše, aniž objasnila důvod, proč bylo na případ uvaleno embargo.

Tiskový mluvčí nemocnice Pavel Jajtner oznámil, že dle zákona příčinu smrti pacientů lze sdělovat pouze přímým příbuzným. Nicméně potvrdil, že k úmrtí 28. prosince 2018 skutečně došlo.

Žádný z oslovených však důvod farářova konce – tedy onen fakt, po němž se média hned zpočátku pídila marně – nekonkretizoval.

Kontaktovat matriku, aby nám sdělila podrobnosti, které jsou uvedeny v takzvané knize mrtvých, je zbytečné, protože se na tyto údaje vztahuje promlčecí lhůta třiceti let.

Ústav soudního lékařství v Brně, kde byla provedena forenzní pitva, je taktéž vázán mlčenlivostí.

Obrátili jsme se také na nejvyššího představitele katolické církve v regionu, na faráře a děkana Jindřicha Bartoše, který nám k nešťastné události pověděl následující: „O úmrtí polského kněze Želazného ve znojemské nemocnici jsem se dozvěděl z aktuálních zpráv a pak z tištěných zpráv v novinách. Protože jde o kněze, modlili jsme se za něj v kostele. Jinak mi jeho osoba i životní osud jsou neznámé. Nikdy jsem se s ním nesetkal, ani jsem nebyl k němu zavolán jako kněz před jeho smrtí do nemocnice. To je asi to málo, co tom vím,“ uzavřel Jindřich Bartoš.

V podobných patových situacích nezbývá novinářům nic jiného, než se spolehnout na vlastní informační zdroje. Pochopitelně s nebezpečím, že vypátrané se od skutečnosti může lišit.

Toto riziko však tentokrát podstoupíme.

Marcin Dawid Želazny zemřel takřka s jistotou na následky perforace stěny tlustého střeva, což celkově vedlo k poškození organismu, které bylo se životem neslučitelné. Protržení konečného úseku trávicí trubice bylo způsobeno blíže nespecifikovaným podlouhlým předmětem, který byl z útrob pacienta vyňat ihned poté, co tento fakt potvrdil rentgenový snímek.

Nijaké další relevantní údaje o velmi podivném zranění katolického faráře se nám při nejlepší vůli oficiálně zjistit nepodařilo.

Mgr. Marcin Dawid Želazny, kněz katovické arcidiecéze, jenž působil v diecézi českobudějovické, byl mediálně příznivě hodnocen zejména kvůli své mladické energii a přesvědčivému kázání, které dokázalo přitáhnout do kostela velké množství nových, ponejvíce mladých věřících, kteří na svého duchovního pastýře dodneška nepřestávají vzpomínat.

Farář z Hluboké nad Vltavou Tomas van Zavrel bolest nad citelnou ztrátou popsal s hlubokým dojetím: „Otec Marcin byl skutečný otec farnosti, veselý člověk, který nezkazil žádnou legraci. Svou kamarádskou povahou a otevřeností dokázal přitáhnout mnoho lidí. Vzpomínají na jeho pěkné promluvy a zpěv, na zájezdy, které organizoval. Bylo jim s ním dobře a je nám teď smutno, že odešel tak vzácný člověk,“ uvedl pro českobudějovický Deník hlubocký představitel katolické církve.

Marcin Dawid Želazny byl pohřben 12. ledna v polských Myslowicích, kde se narodil. V tamní farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byly za něj odslouženy mše svaté. Na jeho úmrtním oznámení je psáno, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost.

Otázky, které po jeho odchodu zůstávají nezodpovězeny, však zůstanou věčnými rovněž.

Jak to bylo doopravdy, ví jen Bůh.

Vlastimil Mrva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *